Öppen trädgård 6 juni 2015

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

På Trädgårdsamatörernas dag öpp­nar Carl-Göran Sjöstedt sin träd­gård för oss. Hjärtligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16!

Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Läs mer och se fler bil­der på Trädgårdsrikets webbplats:
https://svensktradgard.se/besokstradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Öppen trädgård 24 maj 2015

På pingst­da­gen 2015 (sön­dag 24 maj) öpp­nar Tittie Emgård samt Kenneth Lorentzon och Lone Jönsson sina träd­går­dar. Hjärtligt väl­kom­na! Det är öppet mel­lan 10 och 16.

Tittie Emgård

50 år gam­mal vil­la­träd­gård på 1600 m2. Damm med torv­par­ti, van­li­ga och ovan­li­ga träd, bus­kar och peren­ner. Även köksträdgård.
Läs mer om träd­går­den i en arti­kel i Helsingborgs Dagblad (17/5 2009):
Artrikt och lum­migt i Emgårds oas
Tittie Emgård, Prästgatan 4, Klippan
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Hos Lone Jönsson och Kenneth Lorentzon. Privat foto.
Hos Lone Jönsson och Kenneth Lorentzon. Privat foto.
Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson

Gammal träd­gård i för­änd­ring och upp­vå­rad. Växter av udda slag till för­sälj­ning. Obs! Tar ej kort!
Intervju med bland annat Kenneth Lorentzon i Sydsvenskan (21/4 2013):
De vill se fler gröna gardiner
Kenneth Lorentzon & Lone Jönsson, Björnahus Axelvold 3386, Kågeröd
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.