Öppen trädgård 29 maj 2016

Hos familjen Bengtsson i Östra Vemmenhög. Privat foto.
Familjen Bengtsson

En gans­ka stor rodo­dendron­sam­ling bestå­en­de av både vildar­ter och egna hybri­der upp­drag­na från frö. Perenner, bus­kar och lite ovan­li­ga­re träd bil­dar en lum­mig hel­het. Trädgården lig­ger inbäd­dad av en skyd­dan­de park söder om lands­vä­gen nära Östra Vemmenhög. Den är inte upp­byggd spe­ci­fikt för vis­ning utan har fått utveck­las efter­hand som nyfi­ken­het och odlings­in­tres­sen tagit nya vägar. Under sena­re år har en gans­ka stor rodo­dendron­sam­ling byggts upp – för­sälj­ning av unika rodo­dendron från egen odling. En lång oxe­lal­lé leder fram till går­den. Öppet mel­lan kloc­kan 10–15. Välkomna!
Familjen Bengtsson, Östra Vemmenhög 51, Skivarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Öppen trädgård 21 maj 2016

Hos Anderssons i Bromölla. Privat foto.
Eric & Birgitta Andersson

Kulturminnesmärkt hus med sju gröns­kan­de träd­gårds­rum for­ma­de av sten­par­ti­er och vat­ten. Mottot är att njuta av en grön träd­gård året runt. I träd­går­dens rum finns japans­ka lön­nar, pagod­kor­nel­ler, Ginkgo bilo­ba, kine­sisk sekvo­ja, rho­do­dendron, Pieris, kal­mia, dvärg­barr­väx­ter, orkidéer, peren­ner, stor sam­ling av hostor med mera. Hjärtligt väl­kom­na mel­lan kloc­kan 10–17!
Eric & Birgitta Andersson, Storgatan 9, Bromölla
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.