Vattenhushållning i trädgården (7 september 2021)

Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

Höstens förs­ta före­läs­ning i Skånekretsen går av sta­peln tis­dag 7:e sep­tem­ber kl. 19.00 via Zoom.

Rubriken är ”Vattenhushållning i träd­går­den” med Nina Steiner från VA Syd, där man har flera aktu­el­la pro­jekt kring hur vi till­sam­mans kan göra plats för vatt­net. Om du vill se och höra före­dra­get anmä­ler du dig via mejl till lena@eidevall.se senast på mån­dag 6 sep­tem­ber, så får du län­ken till föreläsningen.

Tid: Tisdag 7 sep­tem­ber 2021 kloc­kan 19. Via Zoom.
Plats: Zoom.

Bild: Water Jet – bild av Manfred Richter från Pixabay.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.