Alla inlägg taggade med: vintergäck

Beesia calthifolia

Jakten på den vita vintergäcken (25 november 2014)

Eric Wahlsteen har varit på en insam­lings­re­sa i Kina under våren. Hans mål var att hitta den vita vin­ter­gäc­ken – och han fann den! Om detta och myc­ket annat kom­mer han att berät­ta för oss tis­da­gen den 25 novem­ber. Eric är en åter­kom­man­de gäst hos oss både på växt­mark­na­der och som före­drags­hål­la­re. Kanske har han någon fin plan­ta med till lot­te­ri­bor­det? Tisdag 25 novem­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp Evenemanget på Facebook Läs mer: Om Eric Wahlsteen på Borealis hem­si­da The Genus Eranthis – Eric Wahlsteens blogg om vin­ter­gäck (på eng­els­ka) Växter från värl­dens ände – exo­ter för träd­gård och park (Eric Wahlsteens senas­te bok)

Eranthis cilicica

Eranthis cili­ci­ca (syn. E. hye­ma­lis Cilicica-grup­pen) – tur­kisk vin­ter­gäck, fin­fli­ki­ga blad, robust, sena­re än den van­li­ga vin­ter­gäc­ken och stör­re blom­mor, 10 st./15:- Läs mer om vin­ter­gäck på Henrik Zetterlunds blogg. Läs mer och se bil­der: Allt om Trädgårds fak­ta­bank Botanicus Tillbaka till löklistan

Azurnunneört (Corydalis pachycentra). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2014

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Henrik Zetterlund 25 sep­tem­ber. Kjell Åberg och Lena Drameus-Åberg kom­mer sedan och pra­tar 22 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Eric Wahlsteen. Höstens växt­mark­nad är 7 sep­tem­ber. Torsdag 25 sep­tem­ber Dags för årets roli­gas­te möte? Det tra­di­tio­nel­la lök­mö­tet i sep­tem­ber. Listan över vilka lökar som man kan köpa i år hit­tar ni i tid­ning­en och här på vår hem­si­da. För att komma i stäm­ning ordent­ligt inför lök­kö­pen kom­mer Henrik Zetterlund från Göteborgs bota­nis­ka träd­gård att berät­ta om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«. Onsdag 22 okto­ber »Att leva med träd­gård« – Kjell Åberg och Lena Drameus-Åberg berät­tar om sina liv på Åbergs Trädgård som inne­bär odling av över 2000 sor­ters örtar­ta­de väx­ter, visio­ner, bok­skri­van­de, möten med träd­gårds­en­tu­si­as­ter, skörd och tillag­ning av härod­lat m.m. Tisdag 25 novem­ber Eric Wahlsteen har varit på en insam­lings­re­sa i Kina under våren. Hans mål var att hitta den vita vin­ter­gäc­ken. Om detta och myc­ket mer kom­mer han att berät­ta för oss på årets sista före­drag. Han är även aktu­ell med boken Växter från värl­dens ände. Alla möten bör­jar kl. 19.00. …