Vårens program 2021

Detta är vad vi hop­pas kunna genom­fö­ra under våren 2021. Av kända skäl blir det inte all­tid som planerat.

 • Söndag 24 januari
  Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13 via Zoom.
 • Lördag–söndag 6–7 februari
  Snödroppshelg på Gartneriet Spiren (Danmark). Resa i buss eller egen bil. INSTÄLLD.
 • Söndag 21 februari
  Årsmöte. Därefter före­drag av Marie Widén om fri­landsor­kidéer. Obs! Klockan 13 respek­ti­ve 13.45 via Zoom.
 • Måndag 1 mars
  »Så, så här« – tips vid frö­sådd med Sture Bengtsson. Video på Youtube.
 • Tisdag 23 mars
  Karin Berglund om att njuta, läng­ta och dröm­ma. Obs! Klockan 18 via Zoom.
 • April
  Ytterligare en före­läs­ning kom­mer för­hopp­nings­vis att ske.
 • Tisdag 11 maj
  Vandring i Magnoliaskogen i Alnarp med Peter Linder. Obs! Klockan 19.
 • Fredag–söndag 11–13 juni
  Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Skåne.

Öppna träd­går­dar blir det bland annat 16 och 23 maj under våren (utö­ver de öppna träd­går­dar­na under riksmötet).

Läs mer om före­lä­sar­na i vårens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Söndag 2 maj
Vi hop­pas att den van­li­ga växt­mark­na­den kan genom­fö­ras på Hvilan Utbildning förs­ta sön­da­gen i maj. Klockan 11–13.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.