Föredrag, Information, Program
Skriv en kommentar

Vårens program 2021

Snödroppshav i Colesbourne 2020. Foto: Dan Abelin.

Detta är vad vi hop­pas kunna genom­fö­ra under våren 2021. Av kända skäl blir det inte all­tid som planerat.

  • Söndag 24 januari
   Elisabeth Svalin Gunnarsson & Gunnel Carlson: »Snödroppar – en galan­to­fil kär­leks­hi­sto­ria«. Obs! Klockan 13.
  • Lördag–söndag 6–7 februari
   Snödroppshelg på Gartneriet Spiren (Danmark). Resa i buss eller egen bil.
  • Söndag 21 februari
   Årsmöte. Därefter före­drag av Marie Widén om fri­landsor­kidéer. Obs! Klockan 13.
  • Slutet av februari
   »Så, så här« – tips vid frö­sådd med Sture Bengtsson. Video.
  • Tisdag 23 mars
   Karin Berglund om att njuta, läng­ta och dröm­ma. Obs! Klockan 18.
  • April
   Ytterligare en före­läs­ning kom­mer för­hopp­nings­vis att ske.
  • Tisdag 11 maj
   Vandring i Magnoliaskogen i Alnarp med Peter Linder. Obs! Klockan 19.
  • Fredag–söndag 11–13 juni
   Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Skåne.

Öppna träd­går­dar blir det bland annat 16 och 23 maj under våren (utö­ver de öppna träd­går­dar­na under riksmötet).

Läs mer om före­lä­sar­na i vårens med­lems­blad.

Plats (om vi kan ha något nor­malt före­drag i Alnarp): Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Söndag 2 maj
Vi hop­pas att den van­li­ga växt­mark­na­den kan genom­fö­ras på Hvilan Utbildning förs­ta sön­da­gen i maj. Klockan 11–13.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sex + 3 =