Växters härdighet

Växters här­dig­het – om så myc­ket mer än kyla

I en slutt­ning ovan sjön Åsunden har Inger Frändås sin träd­gård sedan drygt fyr­tio år till­sam­mans med sin man Sven Frändås. Här har hon sam­lat erfa­ren­he­ter från i runda tal 2000 arter. Skånekretsen vill gärna bidra till att fler får ta del av detta kun­nan­de och har där­för till­sam­mans med Inger sam­man­ställt häf­tet Växters här­dig­het.

För 66 kr får du häf­tet hem­sänt. Beställ via anita_lassing@hotmail.com Glöm inte att med­de­la både adress och anta­let häf­ten som öns­kas. Du kan också köpa det vid våra möten för 40 kr.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.