Woodland och vackra blad (23 april 2015)

Pia Persson – som öpp­nat sin vack­ra träd­gård många gång­er – kom­mer och berät­tar om Woodland – min träd­gårds­lund och intres­san­ta peren­ner för skug­ga samt Min pas­sion för peren­ner med vack­ra blad.

Torsdag 23 april 2015, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.