Aktiviteter på riksmötet 2020

Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/
Hjärtligt väl­kom­na till Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Ystad 12–14 juni 2020!
Nedanför ser du arrange­mang på riksmö­tet som du kan anmä­la dig till.
 
Besök i Esperöds arboretum vid Kivik
Tillgängliga plat­ser

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik

12 jun 2020 13:00 – 16:30

Buss till och från, fika samt guid­ning i Kiviks Esperöd Arboretet. I arbore­tet finns många ovan­li­ga upp­vux­na träd. Junimagnolian bör blom­ma vid besö­ket.…

Stadsvandring 1 i medeltida Ystad
Tillgängliga plat­ser

Stadsvandring 1 i medeltida Ystad

12 jun 2020 13:00 – 15:00

Stadsvandring med guide i medel­ti­da Ystad. Inklusive vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na. Obs! Begränsat del­ta­garan­tal.

Besök på vingård
Tillgängliga plat­ser

Besök på vingård

12 jun 2020 14:00 – 17:00

Besök på en vin­gård i när­he­ten av Ystad. Obs! Anordnas bara vid till­räck­ligt stort intres­se. Preliminär kost­nad: 100 kr/person (exklu­si­ve resa till…

Stadsvandring 2 i medel­tida Ystad
Tillgängliga plat­ser

Stadsvandring 2 i medel­tida Ystad

12 jun 2020 15:00 – 17:00

Stadsvandring med guide i medel­ti­da Ystad. Inklusive vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na. Obs! Begränsat del­ta­garan­tal.

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad
Tillgängliga plat­ser

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad

12 jun 2020 19:00 – 23:00

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad. Mingeltallrik med mari­ne­rat kyck­lingspett och under­håll­ning.

Supé på Ystad Saltsjöbad
Tillgängliga plat­ser

Supé på Ystad Saltsjöbad

13 jun 2020 19:00 – 23:00

Supé på Ystad Saltsjöbad med växt­lot­te­ri. En tre­rät­tersmid­dag ser­ve­ras. Mingel och lott­för­sälj­ning från kloc­kan 18.

Besöksträdgårdar i Skåne
Tillgängliga plat­ser

Besöksträdgårdar i Skåne

13 jun 2020 08:00 – 17:00

Besöksträdgårdar runt om i Skåne. Buss (till och från Ystad Saltsjöbad), lunch, för­mid­dags- och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår.

”Grab-and-Go”-lunch på Ystad Saltsjöbad
Tillgängliga plat­ser

”Grab-and-Go”-lunch på Ystad Saltsjöbad

14 jun 2020 12:00 – 14:00

”Grab-and-Go”-lunch på Ystad Saltsjöbad. Stående och matig fika.

Växtmarknad
Tillgängliga plat­ser

Växtmarknad

14 jun 2020 14:00 – 16:00

Växtmarknad i Ystad (i direkt anslut­ning till Ystad Saltsjöbad). För att sälja på växt­mark­na­den: kon­tak­ta Jonatan Leo via jonatanleo87@gmail.com…

Besöksträdgårdar i Skåne
Tillgängliga plat­ser

Besöksträdgårdar i Skåne

14 jun 2020 08:00 – 12:00

Besöksträdgårdar runt om i Skåne. Buss (till och från Ystad Saltsjöbad) och för­mid­dag­s­kaf­fe ingår.

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik
Tillgängliga plat­ser

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik

14 jun 2020 08:00 – 11:30

Buss till och från, fika samt guid­ning i Kiviks Esperöd Arboretet. I arbore­tet finns många ovan­li­ga upp­vux­na träd. Junimagnolian bör blom­ma vid besö­ket.…