Resor

Skånekretsen arran­ge­rar varje år både läng­re och kor­ta­re träd­gårds­re­sor. Har du för­slag på korta endags­re­sor får du gärna höra av dig till styrelsen.

Nya trädgårdsresor 2024

Vi åker till Ven lör­da­gen den 18 maj 2024. Läs mer här.

Tvådagars träd­gårds­re­sa till Västergötland 10–11 augusti 2024. Läs mer här och gör en intresseanmälan.

Huntington Brook Gardens, Irland
Ardán Garden, Howth, Irland

Varje år ord­nar kret­sen resor, enda­gars, två­da­gars och någon gång fler­da­gars. Vi reser van­li­gen med buss och besö­ker intres­san­ta träd­går­dar och inne­hålls­ri­ka plant­sko­lor oftast i Sverige men även i Danmark och någon gång läng­re bort. Att resa iväg med lika­sin­na­de är ett utmärkt till­fäl­le att få mer kun­ska­per och att umgås med och lära känna andra med­lem­mar i föreningen.

Läs mer om resor­na i med­lems­bla­det. Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114.

Resor 2023

Några tidigare resor med Skånekretsen

I Kiekeberg
I Kiekeberg

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.