Resor

Skånekretsen arran­ge­rar varje år både läng­re och kor­ta­re träd­gårds­re­sor. Har du för­slag på korta endags­re­sor får du gärna höra av dig till sty­rel­sen.

Under våren 2020 går dock myc­ket tid och ener­gi till för­be­re­del­ser inför riksmö­tet i Ystad (som bland annat inne­hål­ler buss­re­sor till skåns­ka ama­tör­träd­går­dar).

Skånekretsens resor år 2019

Läs mer om resor­na i med­lems­bla­det. Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till en resa. Betalning av resor ska sät­tas in på Skånekretsens bank­gi­ro 354‑7114

Tidigare resor med Skånekretsen

I Kiekeberg

I Kiekeberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

13 + tretton =