Välkommen till Skånekretsen!

Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA, är en rikstäc­kan­de för­e­ning med cirka 7000 med­lem­mar. Skånekretsen till­hör en av STA:s störs­ta kret­sar och har drygt 700 med­lem­mar just nu. 2023 firar riks­för­e­ning­en 85 år och Skånekretsen 60 år.

Skånekretsen finns på Facebook. Gilla oss gärna där.

Planteringsvägen. Foto: Dan Abelin.
Hos Bengt Hansson i Helsingborg.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.