Kurser

Skånekretsen arran­ge­rar kur­ser då och då. Har du för­slag på kur­ser får du gärna höra av dig till styrelsen.

Aktuella kurser:

Kurs i stick­lings­för­ök­ning – sön­dag 12 mars hål­ler Ingvar Mann en kurs i stick­lings­för­ök­ning.  Plats: Reslöv.

Kurs i flo­ristik 2023 – Marie Widén, bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den, leder kur­sen. Tre till­fäl­len i maj, juni och augusti. Plats: Botaniska träd­går­den, Lund.

Så, så här – tips vid frö­sådd med Sture Bengtsson (video på Youtube med pre­miär 1 mars 2021): youtube.com/watch?v=htKE1M3Utzo
Inga andra aktu­el­la kur­ser just nu.

Flera av kret­sens kur­ser har arran­ge­rats i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

Några tidigare kurser:

Frökurs 6 okto­ber 2019
Vinterknoppar – februari–mars 2019
Växterna på latin – latinstu­die­cir­kel i januari–februari 2018
Kurs i stick­lings­för­ök­ning i mars 2017
Lär dig gjuta tråg med kärna av fri­go­lit – tråggjut­ning med Carl-Göran Sjöstedt 17 sep­tem­ber 2016
Vinterutseende för våra van­li­gas­te träd och några exo­ter – träd­kurs på Hvilan Utbildning med Hans-Otto Tengrud 28 feb­ru­a­ri 2016
Lär dig gjuta tråg med kärna av fri­go­lit – tråggjut­ning med Carl-Göran Sjöstedt 9 april 2016
Kransbindning 25 novem­ber 2015
Fotokurs med Inger Palmstierna 4 samt 18 okto­ber 2015
Vårkurs i flo­ristik 2015 – 15 april, 6 maj samt 13 juni
Pilflätningskurs 12 april 2015
Frökurs med Peter Korn 8 feb­ru­a­ri 2015
Vårkurs i flo­ristik 2014 – 14, 21 samt 24 maj
Studiecirklar hös­ten 2013
Vårkurs i flo­ristik 2013 – 15, 22 samt 25 maj

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.