Kurs i sticklingsförökning 12 mars 2023

Söndagen den 12 mars  kl 10–13 hål­ler Ingvar Mann, tidi­ga­re lära­re på Hvilans träd­gårds­ut­bild­ning en kurs i Sticklingsförökning i Reslöv.

Vi var­var teori med prak­tik. Maximalt 20 st del­ta­ga­re. Kostnad inklu­si­ve jord 250 Skr.

Anmälan till Ingrid Sjöberg, ingrid.m.sjoberg@gmail.com senast 10 februari.

Tag med fika samt kru­kor och lämp­ligt stick­lings­ma­te­ri­al till kursen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.