Funktionärer

Styrelse och övriga funktionärer

Ordförande

Lena Eidevall, 0727–11 18 95, lena@eidevall.se

Vice ordförande

Eivor Johansson, 0735–27 28 79, eivor.landskrona@gmail.com

Sekreterare

Ingrid Sjöberg, 0733–14 77 81, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Kassör

Anita Lassing-Johansson, 0702–89 53 80, anita_lassing@hotmail.com

Övriga styrelseledamöter

Thorbjörn Andersson, 0793–48 48 38, thorbjorn@apernature.se
Olof Norrlöw, 0723–33 28 43, norrlow@telia.com
Anette Thomasson, 0707–99 86 59, anettethomasson@hotmail.com

Suppleanter

Kerstin Gadd, 0721–67 57 77, kerstingadd50@gmail.com
Lena Lundgren, 0705–80 33 04, lundgren1@gmail.com

Revisor

Lise-Lotte Pierce

Revisorssuppleant

Eva Hall

Valberedning

Madeleine Almér
Dan Abelin

Biblioteket

Olof Norrlöw och Lena Lundgren

Medlemsbladet

Redaktör: Eivor Johansson
Annonser: Thorbjörn Andersson
Layout: Bo Nordquist

Medlemsservice

Ingrid Sjöberg

Välkomstträffar

Gunnilla Garmer och Lena Lundgren

Öppna trädgårdar

Kerstin Gadd, Olof Norrlöw och Anette Thomasson

Webbplats & Facebook

Lena Eidevall, Ingrid Sjöberg och Dan Abelin

Viktiga dokument

Stadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörerna (STA) (pdf)
Normalstadgar för Sällskapet Trädgårdsamatörernas kret­sar (pdf)
Arbetsordning för val­be­red­ning inom Sällskapet Trädgårdsamtörernas kret­sar (pdf)

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.