Kurser
Skriv en kommentar

Lär dig gjuta tråg (17 september 2016)

Tråg. Foto: Madeleine Almér.

I våras annon­se­ra­de vi om en kurs i tråggjut­ning. Det tog inte två dagar så var den full­teck­nad! Därför är vi väl­digt gla­da över att kun­na erbju­da den igen i höst. Vi gju­ter med arme­ring av plast­fi­ber, cement och torv och det gör trå­gen väl­digt lät­ta – är de inte allt­för sto­ra går de att lyf­ta även med inne­håll. Efter en vec­ka har trå­gen tor­kat och vi kan häm­ta hem dem.

Vi träf­fas 17 sep­tem­ber kl. 10 (kur­sen tar 3–4 tim­mar). Sakkunnig leda­re är även den­na gång Carl-Göran Sjöstedt. Kajsa Sjaunja, som bor strax utan­för Oxie, upp­lå­ter plats för oss. Kostnad för kur­sen är cir­ka 200 kro­nor.

Välkommen med din anmä­lan till madeleine@almer.se omgå­en­de. Begränsat del­ta­garan­tal. Först till kvarn …

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

15 − 9 =