Växtmarknad 4 september 2022

Växtmarknad 7 maj 2017. Foto: Dan Abelin.

Välkomna till Skåne­kretsens höst­växt­mark­nad 2022! Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 4 sep­tem­ber är det allt­så änt­li­gen dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till trädgården!

Snart är det allt­så dags för Skånekretsens växt­mark­nad igen! Ett under­bart till­fäl­le för alla träd­gårds­äls­ka­re att skaf­fa det man tänkt på länge. Eller låta sig bli över­ras­kad och köpa en växt eller flera som man ald­rig tänkt på innan.

Är du på jakt efter något ovan­ligt, roligt i växt­väg? Behöver du för­nya i din träd­gård? Eller ska du star­ta din förs­ta träd­gård och vill få fina väx­ter till myc­ket över­kom­li­ga priser?

Alla som vill kan hand­la på växt­mark­na­den. Sälja där­e­mot kan bara den som är med­lem i Sällskapet Trädgårdsamatörerna göra.

Många väx­ter går åt fort, så kom i tid om du är ute efter något speciellt!

Söndag 4 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–13.00
– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på www.skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Årets löklista 2021

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 45 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 13 oktober.

Då kom­mer dess­utom Håkan Wallander dit och före­lä­ser om jord.

 1. Allium amet­hysti­num ’Red Mohican’, ame­tist­lök, röd, 1 st./25:-
 2. Allium atro­pur­pu­re­um, vin­lök, mörk­röd, 5 st./40:-
 3. Allium cae­ru­le­um, azur­lök, him­mels­blå, 5 st./15:-
 4. Allium ’Millenium’, 1 st./35:-
 5. Allium nea­po­li­ta­num (syn. Allium cowa­nii), nea­pellök, vit, 5 st./10:-
 6. Anemone × lip­si­ensis, sva­velsip­pa, ljus­gul, 1 st./20:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Lismore Blue’, vit­sip­pa, 1 st./35:-
 8. Camassia qua­mash, ätlig stjärn­hy­a­cint, blå­li­la, 5 st./10;-
 9. Crocus chry­sant­hus ’Gipsy Girl’, bägar­kro­kus, 5 st./15:-
 10. Crocus ’Ladykiller’ (Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’), 5 st./40:-
 11. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, 5 st./10:-
 12. Fritillaria pon­ti­ca, pon­tisk klock­lil­ja, 1 st./20:-
 13. Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’, fylld snö­drop­pe, 10 st./55:-
 14. Galanthus ’S. Arnott’, 2 st./40:-
 15. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Harmony’, blå våri­ris, 5 st./10:-
 16. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Natascha’, vit våri­ris, 5 st./25:-
 17. Muscari auche­ri ’Blue Magic’, per­sisk pärl­hy­a­cint, 5 st./10:-
 18. Muscari lati­fo­li­um, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, två­fär­gad, 5 st./10:-
 19. Muscari neg­lectum, mörk pärl­hy­a­cint, svart, 5 st./20:-
 20. Narcissus ’Brooke Ager’, 5 st./30:-
 21. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, 5 st./25:-
 22. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Bella Vista’, stjärn­nar­ciss, 5 st./40:-
 23. Narcissus poe­ticus ’Actaea’, pingst­lil­ja, 5 st./45:-
 24. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Elka’, vit påsk­lil­ja, 5 st./25:-
 25. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Mount Hood’, klas­sisk och vit påsk­lil­ja, 5 st./30:-
 26. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, 5 st./15:-
 27. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, blek påsktrum­pet, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Sabrosa’, 5 st./15:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. Puschkinia liba­no­ti­ca), pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15:-
 30. Scilla bifo­lia ’Alba’, tidig blå­stjär­na, 10 st./25:-
 31. Scilla for­be­sii (syn. Chionodoxa sie­hei), vår­stjär­na, 5 st./10:-
 32. Scilla litar­di­e­rei, dal­ma­tisk blå­stjär­na, ”blå och spe­ci­ell blom­ma”, 5 st./20:-
 33. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, syren­tul­pan, liten och rosa­li­la, 5 st./20:-
 34. Tulipa clu­si­a­na f. dini­ae ’Tubergen’s Gem’, guld­tul­pan, gul/röd, 5 st./20:-
 35. Tulipa ’Cream Cocktail’, två nyan­ser av gult, 5 st./25:-
 36. Tulipa (Darwinhybrid-Gruppen) ’Daydream’, lju­so­ran­ge, 5 st./25:-
 37. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25:-
 38. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Marilyn’, röd/vit lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 39. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Pieter de Leur’, röd lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 40. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30:-
 41. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Sena Fylldblommiga Gruppen) ’Black Hero’, fylld och mörk, 5 st./30:-
 42. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Triumph-Gruppen) ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25:-
 43. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, viol­tul­pan, mörk­ce­ri­se, 5 st./20:-
 44. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30:-
 45. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som tidi­ga­re år. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 13 okto­ber 2021 kloc­kan 19.
Plats: Källarsalen, AF-bor­gen, Sandgatan 2, Lund (hiss finns).
Karta på Google Maps.

Parkering på gångav­stånd finns på Mårtenstorget. Det finns också par­ke­rings­ga­rage under Ica Malmborgs (Clemenstorget) eller vid Västra Stationstorget. Cirka 500 meters gång från Lunds cen­tral­sta­tion, om du kom­mer med kollektivtrafik.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.