Höstens program 2012

Torsdag 27 september
Lökmöte.
Håkan Straub berät­tar om lökarna.
Lökförsäljning.

Onsdag 17 oktober
»Rosor och klematis.«
Föredrag av Krister Cedergren.

Tisdag 20 november
»En lund i trädgården.«
Föredrag av Inger Frändås om hur man gör en lund och vilka väx­ter man kan odla där.

Alla möten bör­jar kloc­kan 19.00 och vi träf­fas i Terra Nova (f.d. Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.

Clematis 'Propertius'. Foto: Dan Abelin.
Clematis ’Propertius’. Foto: Dan Abelin.

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kl. 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 st: 10:-), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.