Lär dig gjuta tråg (17 september 2016)

Tråg. Foto: Madeleine Almér.

I våras annon­se­ra­de vi om en kurs i tråggjut­ning. Det tog inte två dagar så var den full­teck­nad! Därför är vi väl­digt glada över att kunna erbju­da den igen i höst. Vi gju­ter med arme­ring av plast­fi­ber, cement och torv och det gör trå­gen väl­digt lätta – är de inte allt­för stora går de att lyfta även med inne­håll. Efter en vecka har trå­gen tor­kat och vi kan hämta hem dem.

Vi träf­fas 17 sep­tem­ber kl. 10 (kur­sen tar 3–4 tim­mar). Sakkunnig leda­re är även denna gång Carl-Göran Sjöstedt. Kajsa Sjaunja, som bor strax utan­för Oxie, upp­lå­ter plats för oss. Kostnad för kur­sen är cirka 200 kronor.

Välkommen med din anmä­lan till madeleine@almer.se omgå­en­de. Begränsat del­ta­garan­tal. Först till kvarn …

Öppen trädgård 6 juni 2015

Hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara. Privat foto.

På Trädgårdsamatörernas dag öpp­nar Carl-Göran Sjöstedt sin träd­gård för oss. Hjärtligt väl­kom­na till Bara kloc­kan 10–16!

Carl-Göran Sjöstedt

En träd­gård på cirka 1000 m2 som är i stän­dig för­änd­ring med sten- och sur­jord­spar­ti­er, damm och tråg i olika stor­le­kar. Växtsortimentet är blan­dat från van­ligt till mind­re van­ligt och allt från alpi­ner till mind­re träd, allt med väx­te­ti­ket­ter. Trädgården har också många sitt­plat­ser för skön avkopp­ling. I mån av till­gång finns väx­ter till försäljning.
Läs mer och se fler bil­der på Trädgårdsrikets webbplats:
https://svensktradgard.se/besokstradgardar/carl-goran-sjostedts-tradgard/
Carl-Göran Sjöstedt, Tibastgränd 20, Bara
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.