Kransbindning 25 november 2015

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan UtbildningKabbarpsvägen 126, Åkarp.

Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta.

Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061.

Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito julblommor!

Välkommen med din anmälan!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.