Kransbindning 25 november 2015

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan UtbildningKabbarpsvägen 126, Åkarp.

Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta.

Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061.

Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito julblommor!

Välkommen med din anmälan!

Sjukdomar i trädgården – mota och/eller bota? (28 oktober 2015))

Spinn. Foto: Dan Abelin.

Lär dig mer om träd­går­dens växt­sjuk­do­mar! Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, kom­mer till Skånekretsen och pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?«

Onsdag 28 okto­ber 2015, kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.