Alla inlägg taggade med: 2015

Galanthus ’Dionysus’

Galanthus ’Dionysus’ – dub­bel­blom­man­de snö­drop­pe, en av de så kal­la­de »Greatorex Doubles«, 3 st./65:- Så här skri­ver Naomi Slade om »Greatorex Doubles« i The Plant Lover’s Guide to Snowdrops: Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’ does not pro­du­ce seeds, but its ant­hers do pro­du­ce fer­ti­le pol­len, which was used by Heyrick A. Greatorex in the mid-20th cen­tu­ry to pro­du­ce the first hybrid doub­le snowdrops. He crossed ’Flore Pleno’ (the only doub­le snowdrop then widely avai­lab­le) with G. pli­ca­tus to pro­du­ce an exci­ting plet­ho­ra of offspring, which he gave eit­her clas­si­cal names, such as Dionysus and Poseidon, or names of fema­le cha­rac­ters in Shakespeare’s plays, such as Cordelia, Desdemona, and Ophelia. Läs mer och se bil­der: The Beth Chatto Gardens Jennys frön och sån’t Tillbaka till löklistan

Fritillaria thunbergii

Fritillaria thun­ber­gii – klät­ter­klock­lil­ja, cre­­me­vit-grön, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- Så här skri­ver Marie Hansson om Fritillaria thun­ber­gii i Lökar & knö­lar: Då stjäl­ken pro­du­ce­rar kläng­en, lik­som hos ärtor, kan väx­ten klänga/klättra, varav det svens­ka art­nam­net. Trivs i ljus lund­mil­jö och bör plan­te­ras på 25–30 cm djup. Läs mer och se bil­der: Broadleigh Gardens Kew Royal Botanic Gardens Tillbaka till löklistan

Crocus speciosus ’Conqueror’

Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Så här skri­ver Anna Pavord om Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ i Bulb: This selec­tion pro­du­ces an abso­lu­tely gor­geous flo­wer which gives a longlasting dis­play, espe­ci­al­ly in the second and sub­se­quent sea­sons after plan­ting. Läs mer och se bil­der: Crocus.co.uk J. Parker’s Tillbaka till löklistan

Crocus etruscus ’Zwanenburg’

Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett med gul mitt, 10 st./15:- Så här skri­ver Marie Hansson om Crocus etruscus ’Zwanenburg’ i Lökar & knö­lar: AGM-belö­­nad ljus­vi­o­lett blom­ma med ljus­gult svalg, de yttre kalk­bla­den är grå­vi­o­let­ta med svagt pur­pur­fär­gad ådring, 8–12 cm. Läs mer och se bil­der: Allt om träd­gårds fak­ta­bank RHS Gardening Tillbaka till löklistan

Crocus chrysanthus ’Advance’

Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Så här skri­ver Christine Skelmersdale om Crocus chry­sant­hus ’Advance’ i A Gardener’s Guide to Bulbs: Among the best cul­ti­vars are: ’Advance’ – vio­let outer petals which open to reve­al a bright gol­den insi­de Och så här skri­ver Marie Hansson om Crocus chry­sant­hus ’Advance’ i Lökar & knö­lar: söt färg­glad sort regi­stre­rad 1953 av G. H. Hageman, de inte kalk­bla­den är smör­gu­la, de yttre höfär­ga­de men skif­tar i toner av vio­lett och brons Läs mer och se bil­der: Sarah Raven Viridis Tillbaka till löklistan