Kransbindning 25 november 2015

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan UtbildningKabbarpsvägen 126, Åkarp.

Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta.

Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061.

Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito julblommor!

Välkommen med din anmälan!

Kransbindning på Hvilan 27 november

Veckan före förs­ta advent tors­da­gen den 27 novem­ber upp­re­par vi förra årets succé med krans­bind­ning på Hvilan. Så kan vi även i år binda vack­ra kran­sar till ytter­dör­ren under sak­kun­nig ledning.

Där har vi också möj­lig­het att hand­la väl­digt fina grön­sa­ker och blom­mor av rik­tigt god kvalitet.

Pris bero­en­de på hur många del­ta­ga­re vi blir – är vi 15 kos­tar det 260:-/person, blir vi färre lan­dar vi på 340:-

Anmälan via e‑post till madeleine@skanekretsen.se senast den 10 november.