Favoriter i ett älskat kaos (15 november 2015)

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'. Foto: Dan Abelin.

På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, och berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Camilla har en träd­gård som inne­hål­ler det mesta, bland annat 70 olika irisar …

Söndag 15 novem­ber 2015 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Kransbindning 25 november 2015

Adventskransar. Foto: Madeleine Almér.

Onsdagen den 25 novem­ber har Skånekretsen sin årli­ga krans­bind­ning på Hvilan UtbildningKabbarpsvägen 126, Åkarp.

Priset är 360 kro­nor och då kan du ta med dig hem den vack­ras­te adventskrans som tän­kas kan. Ulrika – som är väl­me­ri­te­rad flo­rist – hjäl­per oss till rätta.

Anmälan senast den 15 novem­ber till Madeleine, e‑post madeleine@almer.se eller tele­fon 0701–470061.

Som bonus kan vi hand­la i Hvilans butik som har de bästa grön­sa­ker­na och dito julblommor!

Välkommen med din anmälan!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.