Pilflätningskurs 2015

Fläta din egen växtkon!

Söndag 12 april kloc­kan 10–16 får du lära dig att fläta något fint till träd­går­den. De två ruti­ne­ra­de pil­flä­tar­na Maria och Ann-Marie Jönsson kom­mer att guida dig i kons­ten att fläta med pil.

Kursen kos­tar 500:– per per­son (beta­la till bank­gi­ro 354‑7114). Material ingår. Max del­ta­garan­tal är 12 per­so­ner. Ta med egen fika!

Vi kom­mer att vara hos
Jan-Åke & Marie Larsson
Särslövs Kyrkoallé 202–17
245 93 Staffanstorp

Anmälan görs till Kitte de Bruyn
tele­fon 0708–94 69 87 eller
christinedebruyn@hotmail.se

Om anta­let del­ta­ga­re blir för få ställs vår pil­flät­nings­kurs in.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.