Frökurs med Peter Korn 2015

Söndag 8 feb­ru­a­ri erbju­der Skånekretsen sina med­lem­mar en efter­mid­dags­kurs i frö­sådd med Peter Korn.

Först blir det ett före­drag av Peter om det mesta som rör frö­för­ök­ning av peren­ner och några andra växt­grup­per. Fröinsamling, rens­ning, för­va­ring, frö­sådd, frö­lis­tor med mera. Sedan får del­ta­gar­na själ­va så 5–10 kru­kor med peren­ner som de själ­va får odla upp. I kur­sen ingår kru­kor, eti­ket­ter, frö, jord och allt annat som behövs.

Plats: Folkuniversitetet, Skomakaregatan 8 i Lund
Tid: Söndag 8 feb­ru­a­ri kloc­kan 14–16
Pris: 300 kro­nor per person

Bindande anmä­lan till Dan Abelin,
e‑post dan.abelin@gmail.com
tele­fon 0733–623959
senast 4 feb­ru­a­ri 2015.
Minst 14, max 25 personer.
Först till kvarn.

Peter Korn på frökurs. Foto: Dan Abelin.
Peter Korn på frö­kurs 2014.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.