Resa till Ven lördagen 18 maj 2024

Lördagen 18 maj åker vi till Ven
Vi träf­fas vid Venbåtarna i Landskrona och far till­sam­mans till Ven.
Abonnerad buss trans­por­te­rar oss mel­lan trädgårdarna.
Vi ska besö­ka tre trädgårdar.
Tycho Brahes rekon­stru­e­ra­de Renässansträdgård där
Landskronas stads­träd­gårds­mäs­ta­re gui­dar oss.
Tunagården som består av tre indi­vi­du­el­la träd­går­dar på
sam­man­lagt 7500 kvm med blan­dat frukt­träd, köks­väx­ter, rosor och en äng.
Thorsgården med 100-åriga anor, 7000 kvm med sekel­gam­la träd, lund­väx­ter, pio­ner och myc­ket annat, bl.a. en 110 m lång per­go­la med blåregn.
Läs mer om denna i med­lems­bla­det Hösten 2023
Lunch ska vi äta och vi har också tid för fika på egen bekostnad.
Pris: ca 700 kr.
Intresseanmälan senast 15 febr till anita_lassing@hotmail.com
Hälsar
Anita och Ingrid

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.