Resa till Ven lördagen 18 maj 2024

Lördagen 18 maj åker vi till Ven. Vi träf­fas vid Venbåtarna i Landskrona och far till­sam­mans till Ven. Abonnerad buss trans­por­te­rar oss mel­lan trädgårdarna.

Vi ska besö­ka tre trädgårdar:

  1. Tycho Brahes rekon­stru­e­ra­de renäs­sans­träd­gård, där Landskronas stads­träd­gårds­mäs­ta­re gui­dar oss.
  2. Tunagården, som består av tre indi­vi­du­el­la träd­går­dar på sam­man­lagt 7500 kvm med blan­dat frukt­träd, köks­väx­ter, rosor och en äng.
  3. Thorsgården, med 100-åriga anor, 7000 kvm med sekel­gam­la träd, lund­väx­ter, pio­ner och myc­ket annat, bland annat en 110 meter lång per­go­la med blåregn.

Läs mer om denna resa i medlemsbladet.

Lunch ska vi äta och vi har också tid för fika på egen bekostnad.

Pris: ca 700 kr.

Intresseanmälan senast 15 feb­ru­a­ri till anita_lassing@hotmail.com

Hälsar,
Anita och Ingrid

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.