Kurs i trågtillverkning lördagen 20 april 2024

Lördagen den 20 april kl. 10.00–15.00 hål­ler Marie Larsson en kurs om att till­ver­ka flytt­ba­ra tråg i hyper­tu­fa. till­ver­ka. Tråg som vi kan odla små rari­te­ter i!

Denna kurs, pla­ne­rad till hös­ten 2023, är flyt­tad till lör­da­gen den 20 april kl. 10.00–15.00

Plats: Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.

Kostnad: 600 kr. Då ingår mate­ri­al för till­verk­ning­en av tråg.

Max antal del­ta­ga­re är 10 stycken.

Att med­ta­ga: Murarspann eller lik­nan­de till bland­ning, spade att röra med och slev samt fika.

Ni som var anmäl­da till hös­ten 2023 har före­trä­de till denna.

Anmälan till Ingrid Sjöberg senast 24–03-17!

ingrid.m.sjoberg@ gmail.com eller 0733–147781

Inbetalning efter besked om plats. Välkomna!

 

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.