Årsmöte med föredrag om lönnar och japanska trädgårdar (3 mars 2024)

Japansk lönn (Acer palmatum) i Kyoto (Foto: Thord Ohlsson)

Efter års­mö­tet före­lä­ser Jacky Thang om sin träd­gård där han har sam­lat en stor mängd japans­ka lön­nar till­sam­mans med pryd­nads­gräs, ber­be­ris och ben­vedsar­ter. Bladens fär­ger efter års­tid, utform­ning, stor­lek och växt­sätt ger skil­da möj­lig­he­ter i samplanteringen.

Under vår väst­kustre­sa ska vi också besö­ka hans nya träd­gård som är under uppbyggnad.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket är öppet.

Tid: Söndagen den 3 mars 2024 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.