Resa till Spirens snödroppshelg 23 februari 2019

Galanthus plicatus 'E. A. Bowles'. Foto: Dan Abelin.

23 feb­ru­a­ri 2019 reser vi än en gång till Gartneriet Spirens snö­dropps­helg – Galanthusweek­end. Resan omfat­tar ett besök på Gartneriet Spiren och där­ef­ter en sen lunch på vägen hem.

Gartneriet Spiren, som lig­ger i syd­väst­ra Själland, har även gott om fan­tas­tis­ka jul­ro­sor och andra ljuv­li­ga vår­blom­mor. 2015 var vi på deras omtyck­ta jul­ros­fes­ti­val och år 2017 på deras snö­dropps­helg. 2019 kom­mer det att vara med intres­san­ta snö­dropps­för­säl­ja­re från både Holland – Gerard Oud – och England – Alan Street från Avon Bulbs.

Anmälan till snödroppshelgen

Bussen avgår från Alnarp kloc­kan 8.30 och vi är hemma igen cirka kloc­kan 18. Ta med egen fikakorg!
Pris för denna resa: 900 kr. I pri­set ingår: Resa med buss och lunch. Priset kan komma att juste­ras bero­en­de på kur­sen SEK/DKK.
Betala till bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och resmål.

Sista anmäl­nings­dag 31 janu­a­ri 2019 till
gunbbengtsson@gmail.com

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om vi inte får in till­räck­ligt med anmälningar.
Läs våra rese­be­stäm­mel­ser på www.skanekretsen.se/resevillkor/

Länkar

Mer om snö­dropps­hel­gen och dess gäs­ter hit­tar du på:
gartnerietspiren.dk/vinterg%C3%A6kkegalanthus-weekend-2019
www.avonbulbs.co.uk
www.sneeuwklokjes.info

Resa till södra Halland 14 maj 2017

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Möt våren i södra Halland

14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na däromkring.

Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi denna gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många andra väx­ter i de olika mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, miljö & trafik.

Inte långt där­i­från lig­ger Camilla Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gamla frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och olika sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gärna hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se

Efter lunch på golf­klub­ben i Våxtorp stan­nar vi till hos Bohus Perenner & Växter som lig­ger vid foten av Hallandsåsen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många olika Hosta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Därtill dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer.

Anmälan

Skicka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kostnad 600 kr som sätts in på bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Bussresa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår. Ta med egen fika­korg till förmiddagen.

Anmälan är bin­dan­de. Vid för få anmäl­ning­ar blir vi tvung­na att stäl­la in. Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser här.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.