Tvådagars trädgårdsresa till Västergötland 10–11 augusti 2024

Resa till Västergötland 10–11 augusti 2024 – intresseanmälan!

Följ med på en två­da­gars resa genom Småland till det inre av Västergötland.

Vi besö­ker träd­går­dar som vi har fått höra om vid före­läs­ning­ar senas­te åren: Margareta Dahlins med sina lund­väx­ter och ljung, Ludvig Johansson med sin spän­nan­de djung­el i Häggum.

Här söder om Billingen finns också Karin Olsson med sin vari­e­ra­de träd­gård vid kvarn­dam­men i Marum med hostor och dag­lil­jor (Hemerocallis) till för­sälj­ning lik­som Ingegerd Grönbergs lund­ri­ka trädgård.

På upp­vä­gen får vi bland annat se Jacky Thangs nya, under upp­ar­bet­ning, av lön­nar fyll­da trädgård.

Vi sover över i Skara och på hem­vä­gen besö­ker vi också träd­går­dar i Viskadalen.

Pris per per­son i dub­bel­rum beräk­nas till ca 3000 kr inklu­si­ve fru­kost, två lun­cher och mid­dag. Tillägg enkel­rum 550 kr.

Gör en intres­se­an­mä­lan sna­rast till ingrid.m.sjoberg@gmail.com eller 0733147781

Vi skic­kar sedan ut om defi­ni­tiv anmä­lan att göra senast 24–04-30.

Välkomna på nya även­tyr och nya trädgårdar!

Resa till Ven lördagen 18 maj 2024

Lördagen 18 maj åker vi till Ven. Vi träf­fas vid Venbåtarna i Landskrona och far till­sam­mans till Ven. Abonnerad buss trans­por­te­rar oss mel­lan trädgårdarna.

Vi ska besö­ka tre trädgårdar:

  1. Tycho Brahes rekon­stru­e­ra­de renäs­sans­träd­gård, där Landskronas stads­träd­gårds­mäs­ta­re gui­dar oss.
  2. Tunagården, som består av tre indi­vi­du­el­la träd­går­dar på sam­man­lagt 7500 kvm med blan­dat frukt­träd, köks­väx­ter, rosor och en äng.
  3. Thorsgården, med 100-åriga anor, 7000 kvm med sekel­gam­la träd, lund­väx­ter, pio­ner och myc­ket annat, bl.a. en 110 m lång per­go­la med blåregn.

Läs mer om denna resa i medlemsbladet.

Lunch ska vi äta och vi har också tid för fika på egen bekostnad.

Pris: ca 700 kr.

Intresseanmälan senast 15 feb­ru­a­ri till anita_lassing@hotmail.com

Hälsar,
Anita och Ingrid

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.