Aktiviteter på riksmötet 2021

Hjärtligt väl­kom­na till Sällskapet Trädgårdsamatörernas riksmö­te i Ystad 11–13 juni 2021!
Nedanför ser du de arrange­mang på riksmö­tet 2021 som du kan anmä­la dig till.
 
Besök i Esperöds arboretum vid Kivik
Tillgängliga plat­ser

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik

11 jun 2021 13:00 – 16:30

Buss till och från, fika samt guid­ning i Kiviks Esperöd Arboretet. I arbore­tet finns många ovan­li­ga upp­vux­na träd. Junimagnolian bör blom­ma vid besöket.…

Stadsvandring 1 i medeltida Ystad
Tillgängliga plat­ser

Stadsvandring 1 i medeltida Ystad

11 jun 2021 13:00 – 15:00

Stadsvandring med guide i medel­ti­da Ystad. Inklusive vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na. Obs! Begränsat deltagarantal.

Besök på vingård
Tillgängliga plat­ser

Besök på vingård

11 jun 2021 14:00 – 17:00

Besök på en vin­gård i när­he­ten av Ystad. Obs! Anordnas bara vid till­räck­ligt stort intres­se. Preliminär kost­nad: 100 kr/person (exklu­si­ve resa till…

Stadsvandring 2 i medel­tida Ystad
Tillgängliga plat­ser

Stadsvandring 2 i medel­tida Ystad

11 jun 2021 15:00 – 17:00

Stadsvandring med guide i medel­ti­da Ystad. Inklusive vis­ning av klos­ter­träd­går­dar­na. Obs! Begränsat deltagarantal.

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad
Tillgängliga plat­ser

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad

11 jun 2021 19:00 – 23:00

Välkomstmingel på Ystad Saltsjöbad. Mingeltallrik med mari­ne­rat kyck­lingspett och underhållning.

Supé på Ystad Saltsjöbad
Tillgängliga plat­ser

Supé på Ystad Saltsjöbad

12 jun 2021 19:00 – 23:00

Supé på Ystad Saltsjöbad med växt­lot­te­ri. En tre­rät­tersmid­dag ser­ve­ras. Mingel och lott­för­sälj­ning från kloc­kan 18.

Besöksträdgårdar i Skåne – lördag
Tillgängliga plat­ser

Besöksträdgårdar i Skåne – lördag

12 jun 2021 08:00 – 17:00

Besöksträdgårdar runt om i Skåne. Buss (till och från Ystad Saltsjöbad), lunch, för­mid­dags- och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår.

Växtmarknad
Tillgängliga plat­ser

Växtmarknad

13 jun 2021 14:00 – 16:00

Växtmarknad i Ystad (i direkt anslut­ning till Ystad Saltsjöbad). För att sälja på växt­mark­na­den: kon­tak­ta Thorbjörn Andersson via thorbjorn@apernature.se…

Besöksträdgårdar i Skåne – söndag
Tillgängliga plat­ser

Besöksträdgårdar i Skåne – söndag

13 jun 2021 08:00 – 12:00

Besöksträdgårdar runt om i Skåne. Buss (till och från Ystad Saltsjöbad) och för­mid­dag­s­kaf­fe ingår.

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik
Tillgängliga plat­ser

Besök i Esperöds arboretum vid Kivik

13 jun 2021 08:00 – 11:30

Buss till och från, fika samt guid­ning i Kiviks Esperöd Arboretet. I arbore­tet finns många ovan­li­ga upp­vux­na träd. Junimagnolian bör blom­ma vid besöket.…