Trädgårds­komposition med lökar (21 september 2022)

Höstkrokus (Crocus speciosus). Foto: Dan Abelin.

Onsdag 21 sep­tem­ber är det först före­läs­ning med Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar. Därefter blir det lökförsäljning.

Årets löklis­ta hit­tar ni här: skanekretsen.se/arets-loklista-2022

Tid: Onsdag 21 sep­tem­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Torv

Torv (bild från Pixabay)

Det finns möj­lig­het att bestäl­la torv till rodo­dendron och andra sur­jor­jord­sväx­ter genom för­med­ling två gång­er per år.

Balar med 330 liter i två fragmentstorlekar:

  • Extra grov torv – som pas­sar till bland annat rododendronplanteringar.
  • Grov torv – som pas­sar till stick­ling­ar, upp­kruk­ning etc.

Torvblock, 100 x 45 x 15 cm.

Beställ senast i slu­tet av sep­tem­ber respek­ti­ve i mit­ten av mars.
Kontakta Marie Larsson, marie@kvarntorp.com

Bild av Wälz från Pixabay.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.