Boende under riksmötet 2020

[yellow_box]Obs! Årets riksmö­te är inställt – upp­skju­tet. Läs mer på skanekretsen.se/inget-riksmote-i-skane-i-ar-men-ar-2021/[/yellow_box]

Ystad Saltsjöbad

Vi har för­bo­kat samt­li­ga rum på Ystad Saltsjöbadwww.ysb.se – där själ­va eve­ne­mang­et går av sta­peln. För att boka kan du ringa dit på 0411–136 30 eller mejla till konferens@ysb.se Du upp­ger refe­rens­num­mer 2093282 för att få det pris vi har för­hand­lat fram.

Ystad Camping

Vi har även bokat ett 20-tal stu­gor för själv­hus­håll på den fina cam­ping (Ystad Camping) som lig­ger nära Ystad Saltsjöbad – www.ystadcamping.se Där kan man bo upp till fyra per­so­ner i varje stuga. Frukost kan köpas på områ­det. Boka genom att ringa 0411–192 70 eller mejla info@ystadcamping.se och ange att du kom­mer från Trädgårdsamatörerna.

Prins Carl Hotel

Sedan har vi bokat rum av olika stor­lek och en 6‑personers lägen­het på Prins Carl Hotelwww.prinscarl.se – i cent­rum. För att få vår rabatt uppge att du är med­lem i Trädgårdsamatörerna. Ring 0411–737 50 eller mejla info@prinscarl.se

Stationen B&B

Och för er som kom­mer med tåg finns ett alter­na­tiv pre­cis invid tåg- och bussta­tio­nen som heter Stationen B&Bwww.ystadstation.com Mejla till booking@ystadstation.com eller ring 0411–450 90, uppge att du är med­lem i Trädgårdsamatörerna.

Boka senast 31 mars

För samt­li­ga erbju­dan­den på boen­den gäl­ler att man måste boka abso­lut senast den 31:a mars. Efter det släpps rum­men ”fria” för övri­ga gäs­ter att boka.

Det finns natur­ligt­vis många fler boen­den i och i när­he­ten av Ystad, i olika pris­klas­ser, som ni själ­va kan hitta via t.ex. turistin­for­ma­tio­nen och som kan bokas i mån av till­gång på rum. Du hit­tar infor­ma­tion om detta på www.visitskanesydost.se
[blue_box]

Ystad Saltsjöbad

www.ysb.se
Enkelrum: 1846 kr/natt.
Del i dub­bel­rum: 1398 kr/person/natt.
Alla gäs­ter som över­nat­tar har till­gång till hotel­lets spa som är öppet kl. 9–24.
Och gäs­ter får 20 % rabatt på alla behandlingar.

Ystad Camping

www.ystadcamping.se
Självhushållsstugor med fyra bäd­dar i varje.
1200 kr/dygn och stuga.
Komplett utrustade.

Prins Carl Hotel

www.prinscarl.se
Enkelrum: 1145 kr/natt.
Dubbelrum: 1395–1495 kr/natt.
Familjerum: Två per­so­ner 1495 kr/natt. Fyra per­so­ner 1895 kr/natt.
Liten lägen­het: Två per­so­ner 1595 kr/natt. Tre per­so­ner 1895 kr/natt.
Stora lägen­he­ten: Sex per­so­ner 3600 kr/natt.

Stationen B&B

www.ystadstation.com
Dubbelrum: 995‑1195 kr/natt.[/blue_box]

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.