Program våren och hösten 2024

Detta är kret­sens pro­gram under våren och hös­ten 2024. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs även ut löpan­de här på nätet.

  • Söndag 28 janu­a­ri kl. 13
   Skägglösa iri­sar och myc­ket annat. Föredrag med Lotta Bernler.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 3 mars kl. 13
   Årsmöte med före­drag av Jacky Thang om lön­nar och japans­ka träd­går­dar. Terra Nova, Sundsvägen 2, Alnarp.
  • Tisdag 2 april kl. 19
   Djungeln i Häggum. Föredrag med Ludvig Johansson.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Lördag 20 april kl. 10–15 
   Kurs i att till­ver­ka tråg i hyper­tu­fa med Marie Larsson.
  • Söndag 5 maj kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS: Ny plats på Alnarp! 
  • Lördag 18 maj 
   Dagsresa till träd­går­dar på Ven. 
  • TAG, Trädgårdsamatörerna i Göteborg, ordnar
   Riksmöte 14–16 juni
  • Lördag–söndag 10–11 augusti
 •        Tvådagars träd­gårds­re­sa till Västergötland. 
  • Söndag 1 sep­tem­ber kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS: Ny plats på Alnarp! 
  • Måndagen 16 sep­tem­ber kl. 19
   Lökmöte med före­läs­ning (infor­ma­tion, se här på nätet).
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Lördagen 21 sep­tem­ber kl. 10–14
   Kurs i beskär­ning med Ingvar Mann.
  • Tisdagen 22 okto­ber kl. 19 
   Växtjägarresa till Kaukasus. Föreläsning med Karin Svensson.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Onsdag 20 novem­ber kl. 19
   Växter för torra lägen i din träd­gård – tips på väx­ter du slip­per vatt­na. Mona Wembling. 
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Januari 2025   
   Lise-Lotte och Victoria Pierce före­lä­ser om hur du tar hand om dina såd­der –  när de grott. Datum – se här på nätet.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.

Vårens och höstens program 2024

Detta är kret­sens pro­gram under våren och hös­ten 2024. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs även ut löpan­de här på nätet.

Föredrag i Terra Nova sänds även via Zoom. Anmäl till Lena Eidevall, lena@eidevall.se

  • Söndag 28 janu­a­ri kl. 13
   Skägglösa iri­sar och myc­ket annat. Föredrag med Lotta Bernler.
   Terra Nova, Slottsvägen 2,
  • Söndag 3 mars kl. 13
   Årsmöte med före­drag av Jacky Thang om lön­nar och japans­ka träd­går­dar. Terra Nova, Sundsvägen 2, Alnarp
  • Tisdag 2 april kl. 19
   Djungeln i Häggum. Föredrag med Ludvig Johansson
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Lördag 20 april kl. 10–15 
   Kurs i att till­ver­ka tråg i hyper­tu­fa med Marie Larsson.
  • Söndag 5 maj kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS: Ny plats på Alnarp! 
  • Lördag 18 maj 
   Dagsresa till träd­går­dar på Ven. 
  • TAG, Trädgårdsamatörerna i Göteborg, ord­nar riksmö­te 14–16 juni
  • Lördag – sön­dag 10–11 augusti. 
 •        Tvådagars träd­gårds­re­sa till Västergötland 
  • Söndag 1 sep­tem­ber kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS Ny plats på Alnarp! 
  • Måndagen 16 sep­tem­ber kl. 19
   Lökmöte med före­läs­ning (infor­ma­tion se hemsidan).
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp
  • Lördagen 21 sep­tem­ber kl. 10–14
   Kurs i beskär­ning med Ingvar Mann
  • Tisdagen 22 okto­ber kl. 19 
   Växtjägarresa till Kaukasus. Föreläsning med Karin Svensson
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Onsdag 20 novem­ber kl. 19
   Växter för torra lägen i din träd­gård – tips på väx­ter du slip­per vatt­na  Mona Wembling 
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Januari 2025   
   Lise-Lotte och Victoria Pierce före­lä­ser om hur du tar hand om dina såd­der –  när de grott. Datum – se här på nätet senare.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.