Årets löklista 2021

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 45 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 13 oktober.

Då kom­mer dess­utom Håkan Wallander dit och före­lä­ser om jord.

 1. Allium amet­hysti­num ’Red Mohican’, ame­tist­lök, röd, 1 st./25:-
 2. Allium atro­pur­pu­re­um, vin­lök, mörk­röd, 5 st./40:-
 3. Allium cae­ru­le­um, azur­lök, him­mels­blå, 5 st./15:-
 4. Allium ’Millenium’, 1 st./35:-
 5. Allium nea­po­li­ta­num (syn. Allium cowa­nii), nea­pellök, vit, 5 st./10:-
 6. Anemone × lip­si­ensis, sva­velsip­pa, ljus­gul, 1 st./20:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Lismore Blue’, vit­sip­pa, 1 st./35:-
 8. Camassia qua­mash, ätlig stjärn­hy­a­cint, blå­li­la, 5 st./10;-
 9. Crocus chry­sant­hus ’Gipsy Girl’, bägar­kro­kus, 5 st./15:-
 10. Crocus ’Ladykiller’ (Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’), 5 st./40:-
 11. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, 5 st./10:-
 12. Fritillaria pon­ti­ca, pon­tisk klock­lil­ja, 1 st./20:-
 13. Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’, fylld snö­drop­pe, 10 st./55:-
 14. Galanthus ’S. Arnott’, 2 st./40:-
 15. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Harmony’, blå våri­ris, 5 st./10:-
 16. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Natascha’, vit våri­ris, 5 st./25:-
 17. Muscari auche­ri ’Blue Magic’, per­sisk pärl­hy­a­cint, 5 st./10:-
 18. Muscari lati­fo­li­um, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, två­fär­gad, 5 st./10:-
 19. Muscari neg­lectum, mörk pärl­hy­a­cint, svart, 5 st./20:-
 20. Narcissus ’Brooke Ager’, 5 st./30:-
 21. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, 5 st./25:-
 22. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Bella Vista’, stjärn­nar­ciss, 5 st./40:-
 23. Narcissus poe­ticus ’Actaea’, pingst­lil­ja, 5 st./45:-
 24. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Elka’, vit påsk­lil­ja, 5 st./25:-
 25. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Mount Hood’, klas­sisk och vit påsk­lil­ja, 5 st./30:-
 26. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, 5 st./15:-
 27. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, blek påsktrum­pet, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Sabrosa’, 5 st./15:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. Puschkinia liba­no­ti­ca), pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15:-
 30. Scilla bifo­lia ’Alba’, tidig blå­stjär­na, 10 st./25:-
 31. Scilla for­be­sii (syn. Chionodoxa sie­hei), vår­stjär­na, 5 st./10:-
 32. Scilla litar­di­e­rei, dal­ma­tisk blå­stjär­na, ”blå och spe­ci­ell blom­ma”, 5 st./20:-
 33. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, syren­tul­pan, liten och rosa­li­la, 5 st./20:-
 34. Tulipa clu­si­a­na f. dini­ae ’Tubergen’s Gem’, guld­tul­pan, gul/röd, 5 st./20:-
 35. Tulipa ’Cream Cocktail’, två nyan­ser av gult, 5 st./25:-
 36. Tulipa (Darwinhybrid-Gruppen) ’Daydream’, lju­so­ran­ge, 5 st./25:-
 37. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25:-
 38. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Marilyn’, röd/vit lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 39. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Pieter de Leur’, röd lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 40. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30:-
 41. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Sena Fylldblommiga Gruppen) ’Black Hero’, fylld och mörk, 5 st./30:-
 42. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Triumph-Gruppen) ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25:-
 43. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, viol­tul­pan, mörk­ce­ri­se, 5 st./20:-
 44. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30:-
 45. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som tidi­ga­re år. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 13 okto­ber 2021 kloc­kan 19.
Plats: Källarsalen, AF-bor­gen, Sandgatan 2, Lund (hiss finns).
Karta på Google Maps.

Parkering på gångav­stånd finns på Mårtenstorget. Det finns också par­ke­rings­ga­rage under Ica Malmborgs (Clemenstorget) eller vid Västra Stationstorget. Cirka 500 meters gång från Lunds cen­tral­sta­tion, om du kom­mer med kollektivtrafik.

Årets löklista 2019

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt hela 78 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 25 september.

Då kom­mer dess­utom Eric Wahlsteen dit och berät­tar om lökväxter.

 1. Allium cari­na­tum ssp. pul­chel­lum, rosa dropp­lök, 40 cm, juni–juli, 5 st./20:-
 2. Allium ’Party Balloons’, 2–3 täta blå­li­la bollar/lök, 60 cm, juni–juli, 1 st./30:-
 3. Allium ’Ostara’, mörkt vio­lett, 35 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 4. Allium ’Purple Rain’, vio­lett, mkt odlingsvärd, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 5. Allium ’Ping Pong’, vit, 50 cm, juni–juli, 5 st./15:-
 6. Anemone blan­da ’Blue Shades’, blå, 10 cm, april–maj, 20 st./10:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Blue Eyes’, vit­sip­pa m. blått öga, 15 cm, mars–maj, 1 st./20:-
 8. Bellevalia para­doxa ’Green Pearl’, grön­vit sorg­hy­a­cint, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 9. Camassia qua­mash ’Orion’, mörkt blå stjärn­hy­a­cint, 30 cm, maj–juni, 5 st./10:-
 10. Chionodoxa luci­li­ae ’Alba’, vit vår­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 11. Corydalis cava, hål­nun­neört, vit till pur­pur, 25 cm, mars–april, 1 st./10:-
 12. Colchicum ’Harlekijn’, vio­lett tid­lö­sa m. vita top­par, 15 cm, sep–okt, 1 st./45:-
 13. Crocus ligusticus, ljus­blå, 10 cm, sep–okt, 5 st./20:-
 14. Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’, vit, 10 cm, mars, 10 st./10:-
 15. Crocus chry­sant­hus ’Herald’, svagt gul & pur­pur, 10 cm, mars, 5 st./15:-
 16. Crocus etruscus ’Zwanenburg’, vio­lett­blå, mörk ådring, 10 cm, mars, 10 st./15:-
 17. Crocus korol­kowii ’Golden Nugget’, gul, mörk utsi­da, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 18. Crocus sie­be­ri ’Firefly’, blå­vi­o­lett, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 19. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, flera fär­ger, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 20. Crocus ver­nus ’Grand Maître’, laven­del­blå vårkro­kus, 10 cm, 5 st./10:-
 21. Cyclamen coum ’Pewter Leaf’, sil­ver­blad, rosa, 10 cm, jan–mars, 1 st./20:-
 22. Eranthis hye­ma­lis ’Schwefelglanz’, apri­ko­sfärg, 5 cm, feb–mars, 1 st./30:-
 23. Erythronium cali­for­nicum ’White Beauty’, cre­me­vit, 25 cm, mars–april, 3 st./25:-
 24. Fritillaria bucha­ri­ca, vit horn­lil­ja m. grönt, 25 cm, mars–april, 1 st./50:-
 25. Fritillaria her­mo­nis ssp. amana, brun­gul klock­lil­ja, 25, april, 3 st./25:-
 26. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Early Magic’, ljust gul kej­sar­kro­na, 80 cm, mars–april, 1 st./40:-
 27. Fritillaria ’Beethoven’ Rascal-seri­en, oran­geröd, 70 cm, april–maj, 1 st./25:-
 28. Fritillaria mele­a­gris, röd & vit blan­dat, 20 cm, april–maj, 10 st./10:-
 29. Galanthus ’Jaquenetta’, dub­bel snö­drop­pe, 15 cm, jan–feb, 1  st./40:-
 30. Galanthus ’Benjamin Britten’, enkel, stort, grönt märke, 15 cm, feb–mars, 1 st./50:- – LEVERERADES EJ!
 31. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’White Triumphator’, vit, 30 cm, maj–juni, 5 st./20:-
 32. Hyacinthus ori­en­ta­lis ’Woodstock’, mörkt röd, 15 cm, april, 3 st./15:-
 33. Iris reticu­la­ta ’Happiness’, gul, 15 cm, mars, 3 st./35:-
 34. Iris reticu­la­ta ’Sea Breeze’, fler­fär­gad, 15 cm, mars, 3 st./30:-
 35. Iris ensa­ta ’Rose Queen’, rosa, 60 cm, juni–juli, 3 st./50:-
 36. Iris auche­ri, blå, 30 cm, apr-maj, 1 st./15:-
 37. Iris hoo­gi­a­na, blå, gult skägg, 45 cm, maj, 1 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 38. Iris (Sibirica-grup­pen) ’Silver Edge’, blå m vit kant, 50 cm, maj, 3 st./35:-
 39. Lilium ’Nightrider’, svart, 75 cm, juli–aug, 1 st./15:-
 40. Lilium ’Sweet Surrender’, creme m. röda pric­kar, 80 cm, juni–juli, 1 st./15:-
 41. Muscari macrocar­pum ’Golden Fragrance’, gul m. blå topp, 20 cm, 3 st./20:-
 42. Muscari ’Pink Sunrise’, rosa, 15 cm, mars–april, 3 st./25:-
 43. Muscari ’Mountain Lady’, ljus­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10 :-
 44. Muscari neg­lectum, mörk­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10:-
 45. Narcissus ’Mrs Iwasa Masako’, storkro­nig, vit­gul trum­pet, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 46. Narcissus ’Frosty Snow’, storkro­nig, vit, svagt gul trum­pet, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 47. Narcissus ’Ringtone’, små­kro­nig, vit­gul trum­pet, röd kant, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 48. Narcissus ’Calgary’, fylldblom­mig, vit, dub­bel fluff, 30 cm, april–maj, 5 st./20:-
 49. Narcissus ’Ice Wings’ (Triandrus), rent vit, ele­gant, 25 cm, april–maj, 3 st./15:-
 50. Narcissus ’Surfside’ (Cyclamineus), vit­gul trum­pet, 25 cm, mars–april, 3 st./15:-
 51. Narcissus ’More and More’ (Jonquilla), knall­gul, 20 cm, april–maj, 5 st./15:-
 52. Narcissus ’Silver Smiles’ (Jonquilla), vit, svagt gul trum­pet, 35 cm, april–maj, 5 st./20:-
 53. Narcissus ’Sweetness’ (Jonquilla), klar­gul, ele­gant, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 54. Narcissus ’Falconet’ (Tazetta), gulo­ran­ge krona, 40 cm, mars–april, 5 st./10:-
 55. Narcissus ’Actaea’ (Poeticus), vit­gul krona m. röd kant, 60 cm april–maj, 5 st./20:-
 56. Narcissus ’White Petticoat’ (Bulbocodium), vit, 15 cm, feb–mars, 3 st./15:-
 57. Narcissus ’Golden Bells’ (Bulbocodium), gul, 20 cm, feb–mars, 5 st./10:-
 58. Narcissus ’Lemon Beauty’, vit­gul, fli­kig krona, 30 cm, april, 5 st./20:-
 59. Nectaroscordum sicu­lum ssp. bul­ga­ricum, pur­pur­grön, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 60. Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’, vit, 40 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 61. Oxalis ade­nop­hyl­la, san­dox­a­lis, rosa & vit, 10 cm, maj–juli, 5 st./15:-
 62. Scilla hya­cint­ho­i­des ’Blue Arrow’, 60 cm, april–juni, 1 st./20:-
 63. Scilla bifo­lia, blå, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 64. Scilla mischt­schen­ko­a­na, pors­lins­blå, per­sisk blå­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 65. Tulipa clu­si­a­na ’Peppermintstick’, röd & vit, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 66. Tulipa whit­tal­lii, oran­ge-grön-brons smyr­na­tul­pan, 25 cm, april, 5 st./20:-
 67. Tulipa cre­ti­ca ’Hilde’, rosa, 15cm, mars–april, 3 st./25:- – LEVERERADES EJ!
 68. Tulipa orp­hani­dea ’Flava’, gulo­ran­ge, 20 cm, april, 5 st./15:-
 69. Tulipa ’Bestseller’, tidig enkel, per­si­ko­ro­sa, 30 cm, april, 5 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 70. Tulipa ’Silver Cloud’, vit & svagt rosa, 40 cm, 3 st./15:-
 71. Tulipa ’Paul Scherer’, mör­kast av alla, 50 cm, maj, 5 st./15:-
 72. Tulipa ’Opportunity’, inten­sivt röd, 40 cm, april–maj, 5 st./15:-
 73. Tulipa ’Muscadet’, gul, blom­mar länge, maj, 5 st./10:-
 74. Tulipa ’Ballerina’, lil­je­blom­man­de gul­röd, 40 cm, maj, 5 st./15:-
 75. Tulipa ’Whispering Dream’, lil­je­blom­man­de, vit, rosa topp, 50 cm, 5 st./20:-
 76. Tulipa ’Budlight’, lil­je­blom­man­de, gul­vit, dof­tan­de, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 77. Tulipa ’Groenland’, grön­ban­dad, rosa­vit, 30 cm, april–maj, 5 st./15:-
 78. Tulipa ’La Belle Epoque’, fylld, apri­kos­ro­sa, 30 cm, april–maj, 5 st./25:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 25 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.