Årsmöte med föredrag om lönnar och japanska trädgårdar (3 mars 2024)

Japansk lönn (Acer palmatum) i Kyoto (Foto: Thord Ohlsson)

Efter års­mö­tet föreläserJacky Thang om sin träd­gård där han har sam­lat en stor mängd japans­ka lön­nar till­sam­mans med pryd­nads­gräs, ber­be­ris och ben­vedsar­ter.  Bladens fär­ger efter års­tid, utform­ning, stor­lek och växt­sätt ger skil­da möj­lig­he­ter i samplanteringen.

Under vår väst­kustre­sa ska vi också besö­ka hans nya träd­gård som är under uppbyggnad.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket är öppet.

Tid: Söndagen den 3 mars 2024 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Program våren och hösten 2024

Detta är kret­sens pro­gram under våren och hös­ten 2024. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs även ut löpan­de här på nätet.

  • Söndag 28 janu­a­ri kl. 13
   Skägglösa iri­sar och myc­ket annat. Föredrag med Lotta Bernler. Terra Nova, Slottsvägen 2,
  • Söndag 3 mars kl. 13
   Årsmöte med före­drag av Jacky Thang om Lönnar och japans­ka träd­går­dar. Terra Nova, Sundsvägen 2, Alnarp
  • Tisdag 2 april kl. 19
   Djungeln i Häggum. Föredrag med Ludvig Johansson
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Lördag 20 april kl. 10 – 15 
   Kurs i att till­ver­ka tråg i hyper­tu­fa med Marie Larsson.
  • Söndag 5 maj kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS Ny plats på Alnarp! 
  • Lördag 18 maj 
   Dagsresa till träd­går­dar på Ven. 
  • TAG, Trädgårdsamatörerna i Göteborg, ord­nar Riksmöte 14 – 16 juni
  • Lördag – sön­dag 10–11 augusti. 
 •        Tvådagars träd­gårds­re­sa till Västergötland 
  • Söndag 1 sep­tem­ber kl. 11–13
   Växtmarknad. OBS Ny plats på Alnarp! 
  • Måndagen 16 sep­tem­ber kl. 19
   Lökmöte med före­läs­ning (infor­ma­tion se hem­si­dan).  Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp
  • Lördagen 21 sep­tem­ber kl. 10–14
   Kurs i beskär­ning med Ingvar Mann
  • Tisdagen 22 okto­ber kl. 19 
   Växtjägarresa till Kaukasus. Föreläsning med Karin Svensson
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Onsdag 20 novem­ber kl. 19
   Växter för torra lägen i din träd­gård – tips på väx­ter du slip­per vatt­na  Mona Wembling 
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Januari 2025   
   Lise-Lotte och Victoria Pierce före­lä­ser om hur du tar hand om dina såd­der –  när de grott. Datum – se hemsidan.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.