Alla inlägg taggade med: allium

Allium ’Pinball Wizard’

Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Så här skri­ver Anna Pavord om ’Pinball Wizard’ i Bulb: Plant the bulbs between mounds of cat­mint or clumps of large grey­ish hosta, such as ’Krossa Regal’. Och så här skri­ver Marie Hansson om ’Pinball Wizard’ i Lökar & knö­lar: Vill man ha rik­tigt stora lila bol­lar, och kraf­ti­ga men inte allt­för höga stjäl­kar, är detta sor­ten man ska välja. Läs mer och se bil­der: Avon Bulbs Gardeners World Grobar Tillbaka till löklistan

Allium ’Globemaster’

Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Så här skri­ver Anna Pavord om ’Globemaster’ i Bulb: At first, ’Globemaster’ pro­du­ces out­ra­geous foot­balls, 20cm (8in) across, tight­ly pac­ked with vio­­let-pur­p­­le flo­wers making a per­fect globe on a mas­si­ve, thick, bright green stem. Och så här skri­ver Marie Hansson om ’Globemaster’ i Lökar & knö­lar: ’Globemaster’ är en bra snitt­blom­ma, tilli­ka eter­nell. Läs mer och se bil­der: Odla.nu RHS Gardening Bloggen Trädgårdstid Tillbaka till löklistan

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Allium zebdanense

Allium zeb­da­nen­se – maj­lök, rekom­men­de­rad av Henrik Zetterlund, lättod­lad, vit, 5 st./20:- Så här skri­ver Marie Hansson om maj­lö­ken i Lökar & knö­lar: Lättodlad lök med basa­la och gröng­län­san­de, ca 6 mm breda och 10–30 cm långa blad och vita ca 3 cm stora, klock­li­ka blom­mor i glesa floc­kar. Läs mer och se fler bil­der här: Kevock Garden Wikipedia Tillbaka till löklistan

Allium ’Cameleon’

Allium ’Cameleon’ – vita blom­mor på 20 cm höjd, 5 st./20:- Så här pre­sen­te­ra­de Henrik Zetterlund kame­le­ont­lö­ken för Botaniskas Vänner förra året: Bladen kom­mer på hös­ten och de vita, rod­nan­de, stjärn­li­ka blom­mor­na öpp­nar sig i tidi­ga juni. Inbjudande avskräc­ka­re ni kan använ­da i rabatt eller bland kro­kus och andra åtrå­vär­da lökar. Läs mer och se bil­der här: Crocus Hayloft Plants Tillbaka till löklistan

Allium ’Beau Regard’

Allium ’Beau Regard’ – en gigant, upp till 90 cm hög med 20 cm stora rosa­li­la bol­lar, 1 st./35:- Så här skri­ver Marie Hansson om ’Beau Regard’ i Lökar & knö­lar: ’Beau Regard’ har en av de störs­ta blom­ställ­ning­ar­na i släk­tet. De mjukt rosa­li­la blom­mor­na bil­dar täta, ca 20 cm stora bol­lar. Läs mer och se bil­der här: Peter Nyssen RHS Gardening Tillbaka till löklistan

Narcissus 'Kissproof'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2014

Vi beställ­de 47 sor­ter i år. Lökarna säljs på vårt lök­mö­te tors­dag 25 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Henrik Zetterlund och berät­tar om »Mina favo­rit­lö­kar i natu­ren, Botaniska och i min pri­va­ta träd­gård«. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Beau Regard’ – 90 cm hög, upp till 20 cm rosa­li­la bol­lar, 1 st./35:- Allium ’Cameleon’ – vita blom­mor på 20–30 cm höjd, 5 st./20:- Allium zeb­da­nen­se – maj­lök, rek. av Henrik Zetterlund, vit, 5 st./20:- Anemone blan­da ’Blue Shades’ – blå bal­kan­sip­pa, 10 st./10:- Bellevalia atro­vi­o­la­cea – sorg­hy­a­cint med näs­tan svar­ta blom­mor – UTGÅR Camassia qua­masch ’Blue Melody’ – läc­ker vari­e­ge­rad stjärn­hy­a­cint, 5 st./10:- Colchicum born­mu­el­le­ri – prakt­tid­lö­sa med vio­let­ta stora blom­mor, 1 st./30:- Corydalis soli­da ’Early Bird’ – mörk­blå­vi­o­lett nun­neört – UTGÅR Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25:- Crocus spe­ci­o­sus ’Oxonian’ – mörkt blå­vi­o­lett mönst­rad höst­kro­kus, 5 st./15:- Crocus biflo­rus ssp. wel­de­nii ’Fairy’ – vit bägar­kro­kus, pur­pur­tec­ken, 3 st./25:- Crocus chry­sant­hus ’Cream Beauty’ – kräm­fär­gad bägar­kro­kus, 10 st./10:- Crocus sie­be­ri ssp. subli­mis ’Tricolor’ – tre­fär­gad (gul, vit, lila) kro­kus, 10 st./10:- Crocus tom­ma­si­ni­a­nus ’Albus’ – kritvit …