Växtmarknad 5 maj 2013

Växtmarknad 2011. Foto: Mari Zander.

Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad i Alnarp två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 5 maj är det allt­så dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Alnarp för att fynda väx­ter till trädgården!

Både många glada ama­tö­rer och en del eta­ble­ra­de plant­sko­lor säl­jer väx­ter av alla de slag. Två av plant­sko­lor­na som bru­kar fin­nas på plats är t.ex. Borealis och Linders Plantskola.

För att fira vårt 50-års­ju­bi­le­um kom­mer vi dess­utom att ha en gui­dad vand­ring i Alnarpsparken i sam­band med växt­mark­na­den. Ta gärna med pick­nick­korg! Skylt visar var vand­ring­en star­tar, vil­ket blir  kloc­kan 12.15.

Utförligare infor­ma­tion och reg­ler för säl­ja­re och köpa­re finns här. I år måste vi dessvär­re spär­ra av en mind­re del av vår van­li­ga plats för växt­mark­na­den (det pågår scen­byg­ge och dylikt inför Eurovision Song Contest på områ­det), men det kom­mer tro­li­gen inte att påver­ka mark­na­den sär­skilt mycket.

Söndag 5 maj 2013, kl 11–13, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Läs vad en bloggare skrev om vår växtmarknad förra år:

en grön sida: Växtmarknad på Alnarp
Har du skri­vit om Skånekretsens växt­mark­nad så bör din blogg också stå med här, kon­tak­ta gärna kret­sens webb­re­dak­tör! Eller skriv ett inlägg om växt­mark­na­den i år!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.