Alla inlägg taggade med: Anna Modé

Öppen trädgård i nordvästra Skåne 7 juli 2013

Söndagen 7 juli 2013 är det den fjär­de dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar. Inom kort kom­mer man att kunna läsa mer om de med­ver­kan­de träd­går­dar­na nedan. Änglandsgården, Thelma Jacobson Min man och jag flyt­ta­de till Bjärehalvön för drygt tjugo år sedan, men går­den är från mit­ten av 1800-talet. Vi hade en del mark som måste betas, så vi skaf­fa­de får. Det dröj­de inte länge innan en träd­gård i lant­lig stil bör­ja­de ta form. Det har grävts och plan­te­rats sedan dess och nu är rabat­ter­na fyll­da med väx­ter som ger gläd­je från tidig vår till sen höst. Jag hade möj­lig­het att vand­ra i träd­går­dar i England, när jag häl­sa­de på mina för­äld­rar, och fick då myc­ket inspi­ra­tion. Det är svårt att beräk­na hur stor hela träd­går­den är, men den cen­tra­la delen är cirka 500 m². Sedan spri­der den sig på alla möj­li­ga håll vars areal inte är lätt att upp­skat­ta. Det finns breda rabat­ter och per­go­lor så att träd­går­den kan blom­ma även på höj­den. Ni är så väl­kom­na! Thelma Jacobson, Sönnertorpsvägen 41, Båstad Karta och väg­be­skriv­ning på Google …