Lucka 10 – Hepatica nobilis ’Tällberg’

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.
Dagens dubbla blåsippa kommer från Trädgårdsamatörernas nya webbredaktör Annica Alvén (läs mer om henne i senaste numret av TrädgårdsAmatören):

Jag är säkert inte ensam om att ha plan­tor i min träd­gård som gör att man varje gång man pas­se­rar just den väx­ten, tän­ker på en spe­ci­fik träd­gård­s­ama­tör eller träd­gårds­re­sa. Ett exem­pel på en sådan favo­rit­växt i min träd­gård är Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. På våren står den där och krå­mar sig med sitt fyll­da, ljusa ”öga” och påmin­ner mig om min goda vän Rotraut som en gång gav mig plan­tan i pre­sent. Inte blir den sämre av att den är lika lättod­lad som vil­ken annan Hepatica nobi­lis som helst. Allt den begär är en hyf­sat väl­drä­ne­rad och humus­rik jord som inte blir allt­för torr under tillväxtperioden.

Annica Alvén
www.tradgardsamatorerna.nu
www.facebook.com/tradgardsamatorerna
instagram.com/tradgardsamatorerna

Läs mer om blåsippor:
linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html
www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3297793/How-to-grow-hepaticas.html

Illustration Hepatica nobilis0 clean

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.
Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. Foto: Annica Alvén.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.