En resa i amatörland 6 juni 2016

FULLBOKAD.

6 juni är det Trädgårdsamatörernas dag och det vill vi fira med en resa. Efter att under lång tid åkt norrut och väs­terut vän­der vi nu bus­sen mot öster, när­ma­re bestämt Blekinge – Sveriges trädgård.

Ulf Sills trädgård

Vi ska besö­ka Ulf Sills träd­gård i Mörrum, där han fram­gångs­rikt odlar Arisaema, Cypripedium med flera ovan­li­ga väx­ter främst i lund­mil­jö. Så här beskri­ver han sin trädgård:

Mina favo­ri­ter är Trillium och Paris, Cypripedium, Podophyllum (Dysosma), Arisaema, Polygonatum, Epimedium, orm­bun­kar, Anemone nemo­ro­sa, Erythronium och Corydalis soli­da (de tre sist­nämn­da är ju säkert under jor­den igen när ni kom­mer). Dessutom har jag många andra säll­syn­ta lund­väx­ter jag ser fram emot att visa er!
Min träd­gård lig­ger i cen­tra­la Mörrum, Karlshamns kom­mun. Jag har 80 meter till Mörrumsån och cirka fyra kilo­me­ter till havet. Hela tom­ten är på cirka 900 kvadrat­me­ter och stör­re delar av den är rabatter.

Tuijas Växter

Ett besök i en plant­sko­la är ett måste så vi kom­mer att besö­ka Tuijas Växter (vi har alla hål som behö­ver fyl­las, eller hur?). Vi ska också besöka
några träd­går­dar. Vilka är i skri­van­de stund inte bestämt. Håll utkik på vår webb­plats och Facebook.

Lunch äter vi under dagen och vi star­tar som van­ligt i Alnarp och vi kom­mer att stan­na i Kristianstad för att ploc­ka upp rese­nä­rer boen­de i norra Skåne.

Anmälan till Blekingeresan

Skicka anmä­lan till
madeleine@almer.se
senast 10 maj. Obs! FULLBOKAD.
Anmälan är bin­dan­de. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in resan om den inte sam­lar till­räck­ligt många deltagare.
Ta del av våra resebestämmelser.
Pris: cirka 700 kr. Bankgiro 354‑7114.
Ange namn och resmål.
I pri­set ingår buss­re­sa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe. Ta med egen fikakorg!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.