Resa till södra Halland 14 maj 2017

Laholm stadspark oktober 2015. Foto: Dan Abelin.

Möt våren i södra Halland

14 maj beger vi oss till Laholm och trak­ter­na däromkring.

Laholms pris­be­lön­ta stads­park ska vi denna gång upp­le­va i sitt vår­flor med bland annat mat­tor av blå­flox, sorg­kloc­ka, snö­droppsträd, mag­no­li­or, pim­per­nöt, tolv­gu­dablom­ma, hund­tands­lil­ja, gul­ved och många andra väx­ter i de olika mil­jö­er som man ska­pat här. Läs mer på www.laholm.se under fli­ken Bo, miljö & trafik.

Inte långt där­i­från lig­ger Camilla Carén Palms träd­gård. En vil­la­träd­gård där gräs­mat­tan allt mer fått ge plats för upp­höj­da rabat­ter av sten och torv­block, rosor, peren­ner och gräs. Där finns även gamla frukt­träd, en liten damm, ett växt­hus, pall­kra­gar, bär­bus­kar, ett lust­hus av gam­malt tegel, en murad fon­tän och olika sitt­plat­ser i träd­går­den. Besök gärna hen­nes träd­gårds­blogg millastradgard.blogspot.se

Efter lunch på golf­klub­ben i Våxtorp stan­nar vi till hos Bohus Perenner & Växter som lig­ger vid foten av Hallandsåsen. Här möter vi plan­te­ring­ar med många olika Hosta, varav en del egna för­ök­ning­ar. Därtill dag­lil­jor, pio­ner, alun­rot, spets­mös­sa och myc­ket mer.

Anmälan

Skicka anmä­lan till eivor.landskrona@gmail.com senast 25 april. Kostnad 600 kr som sätts in på bank­gi­ro 354‑7114. Ange namn och res­mål. Bussresa, lunch och efter­mid­dag­s­kaf­fe ingår. Ta med egen fika­korg till förmiddagen.

Anmälan är bin­dan­de. Vid för få anmäl­ning­ar blir vi tvung­na att stäl­la in. Ta del av våra rese­be­stäm­mel­ser här.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.