Alla inlägg taggade med: Camilla Daher

Callicarpa bodinieri var. giraldii 'Profusion'. Foto: Dan Abelin.

Favoriter i ett älskat kaos (15 november 2015)

På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, och berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Camilla har en träd­gård som inne­hål­ler det mesta, bland annat 70 olika iri­sar … Söndag 15 novem­ber 2015 kloc­kan 13. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps.

Iriskrokus (Crocus banaticus 'First Snow'). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2015

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Owe Jaktlund på vårt lök­mö­te 29 sep­tem­ber. Charlotte Rosander kom­mer sedan och pra­tar 28 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Camilla Daher. Höstens växt­mark­nad är 6 sep­tem­ber. Tisdag 29 sep­tem­ber Lökmöte! Owe Jaktlund – redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, om hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även årets löklis­ta. Onsdag 28 okto­ber Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?« Söndag 15 novem­ber På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Mötet 15 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps. Söndag 6 sep­tem­ber Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00 Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna …