Lucka 17 – Rhododendron yunnanense

Yunnanskogsalpros (Rhododendron yunnanense). Foto Henrik Åström & Carina Fritzell).

Lucka 17 kom­mer från Henrik Åström och Carina Fritzell vid Sebbarps planthandel:

Denna fina Rhododendron yun­na­nen­se (yun­nan­skogs­al­pros) och ett fler­tal andra Rhododendron och mag­no­li­or växer i Sebbarp hos Henrik och Carina.

Det är en ren art som kom­mer från norra Burma och Kina (syd­öst­ra Tibet, norra Yunnan, syd­väst­ra Sichuan och Guizhou). Den kan dock vara lite käns­lig – ner till minus 18 gra­der – och bör plan­te­ras lite i skydd av andra Rhododendron. Men väl värd att prova, blom­ning­en är otro­ligt fin. Bilderna är från den 10 maj 2020.

Läs mer om släk­tet Rhododendron hos Sydsvenska Rhododendron- och Magnoliasällskapet.

Yunnanskogsalpros (Rhododendron yunnanense). Foto Henrik Åström & Carina Fritzell).
Yunnanskogsalpros (Rhododendron yun­na­nen­se). Foto: Henrik Åström & Carina Fritzell.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.