Sjukdomar i trädgården – mota och/eller bota? (28 oktober 2015))

Spinn. Foto: Dan Abelin.

Lär dig mer om träd­går­dens växt­sjuk­do­mar! Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, kom­mer till Skånekretsen och pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?«

Onsdag 28 okto­ber 2015, kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 5, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Höstens program 2015

Iriskrokus (Crocus banaticus 'First Snow'). Foto: Dan Abelin.

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Owe Jaktlund på vårt lök­mö­te 29 sep­tem­ber. Charlotte Rosander kom­mer sedan och pra­tar 28 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Camilla Daher. Höstens växt­mark­nad är 6 september.

  • Tisdag 29 september
    Lökmöte! Owe Jaktlund – redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, om hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även årets löklis­ta.
  • Onsdag 28 oktober
    Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?«
  • Söndag 15 november
    På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13.

Mötet 15 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00.

Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Söndag 6 september
Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00

Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna med någon intres­sant växt som du kan visa upp eller fråga om.

Växter till vårt vinst­bord är något vi all­tid behö­ver. Släng inte dina utgall­ra­de plan­tor utan kruka upp och ta med dem eller något annat träd­gårds­an­knu­tet till vårt växt­lot­te­ri. Välkommen att hand­la, köpa lot­ter (5 styc­ken lot­ter för 10 kro­nor), träf­fa gamla och nya träd­gårds­vän­ner. Kaffekorg med gott inne­håll är bra att ha med sig.

Du som är ny med­lem, ta gärna kon­takt med oss i sty­rel­sen under kvällen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.