Crocus speciosus ’Conqueror’

Crocus speciosus 'Conqueror'
By Ghislain118 http://www.fleurs-des-montagnes.net (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:-

Så här skri­ver Anna Pavord om Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ i Bulb:

This selec­tion pro­du­ces an abso­lu­tely gor­geous flo­wer which gives a longlasting dis­play, espe­ci­al­ly in the second and sub­se­quent sea­sons after planting.

Läs mer och se bilder:
Crocus.co.uk
J. Parker’s

Tillbaka till löklistan

Crocus etruscus ’Zwanenburg’

Crocus etruscus
By Meneerke bloem (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0–3.0–2.5–2.0–1.0], via Wikimedia Commons
Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett med gul mitt, 10 st./15:-

Så här skri­ver Marie Hansson om Crocus etruscus ’Zwanenburg’ i Lökar & knö­lar:

AGM-belö­nad ljus­vi­o­lett blom­ma med ljus­gult svalg, de yttre kalk­bla­den är grå­vi­o­let­ta med svagt pur­pur­fär­gad ådring, 8–12 cm.

Läs mer och se bilder:
Allt om träd­gårds faktabank
RHS Gardening

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.