Lucka 15 – nunneört

Corydalis solida (nunneört). Foto: Dan Abelin.

I vec­kans förs­ta lucka hit­tar man nun­neört från jul­ka­len­derns ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Dan Abelin:

Frågar ni mig så finns det inget bätt­re än det förs­ta vår­flo­ret. När snö­drop­par, kro­ku­sar, nun­neört, hund­tands­lil­jor, sip­por och andra vår­blom­man­de lökar och knö­lar fyl­ler vin­ter­tröt­ta rabat­ter och dam­mi­ga utekru­kor med färg och form i feb­ru­a­ri, mars och april mår jag som bäst. Ja, bland dessa så kal­la­de geo­fy­ter har jag helt enkelt fler­ta­let av mina favo­rit­väx­ter och efter myc­ket velan­de bestäm­de jag mig till sist för att lyfta fram stor nun­neört (Corydalis soli­da) lite extra i dagens lucka.
Nunneört har jag i alla möj­li­ga fär­ger (och arter och sor­ter). De är omsorgs­fullt – nåja – ned­stop­pa­de i de fles­ta rabat­ter och även i många kru­kor till­sam­mans med växt­vän­ner som snö­drop­par och kro­ku­sar. I skydd av små träd och bus­kar trivs de både i min humus­för­bätt­ra­de ler­jord i rabat­ten och i mull­rik påsjord i kru­kor. Hela färgska­lan finns repre­sen­te­rad – vitt, rosa, rött, lila, blått … Den enda nack­de­len med stor nun­neört (Corydalis soli­da) är nog att de även är omtyck­ta av snig­lar­na. Men jag för­står snig­lar­na – det fin­för­de­la­de blad­ver­ket är ju oemot­stånd­ligt grågrönt och äter inte snig­lar­na upp det så viss­nar det ändå ner strax efter frö­sätt­ning­en. Ja, för att nästa vår åter bjuda på sin prakt till­sam­mans med det övri­ga vårfloret.

Dan Abelin
Lund
(sty­rel­se­le­da­mot i Skånekretsen och webbansvarig)

Läs mer om nunneört:
www.odla.nu/inspiration/nunneorter

Corydalis solida (nunneört). Foto: Dan Abelin.
Corydalis soli­da (nun­neört). Foto: Dan Abelin.
Corydalis solida (nunneört). Foto: Dan Abelin.
Corydalis soli­da (nun­neört). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.