Trädgårdar efterlyses

Vi behö­ver för­slag på öppna träd­går­dar till nästa år. Känner du att du vill visa upp din träd­gård eller kän­ner du någon som har en träd­gård som är värd ett besök, så tveka inte att höra av dig till Jan-Åke.

Det är all­tid lät­ta­re att få tips från er med­lem­mar, än att vi ska för­sö­ka ringa runt och ta kon­takt med er. Så ta och ring, mejla, sms:a nu på en gång, så vi kan ses i er träd­gård nästa sommar!

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.