Lucka 13 – björnloka

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.

Luciadagens lucka kom­mer från land­skaps­in­gen­jö­ren Eric Wahlsteen i Norrvidinge:

Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ blev något av årets perenn hos oss 2020. Den är ståt­lig, kraft­full och sam­ti­digt gra­cil! Något av en mus­ku­lös balett­dan­sös med all tänk­bar ele­gans. Den blir över två meter hög med en bladro­sett på över en meter i bredd och blom­mar under högsommaren.

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.
Bild 1 & 2: Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ med rosen ’Menja’.
Foto: Eric Wahlsteen.

På bild ett och två fram­trä­der den till­sam­mans med rosen ’Menja’ och på bild tre och fyra med Artemisia lacti­flo­ra ’Guizhou’. Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ kan köpas som frö hos Jelitto Staudensamen och om man sår den tidigt på våren eller under vin­tern kom­mer den att blom­ma samma år.

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.
Bild 3 & 4:  H. sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ med Artemisia lacti­flo­ra ’Guizhou’.
Foto: Eric Wahlsteen.

Detta växt­por­trätt kom­mer från Eric Wahlsteen som under tio arbe­ta­de som lära­re på SLU i Alnarp. Han har dri­vit plant­sko­la och nu arbe­tar han som naturmil­jö­kon­sult på Calluna AB. Kanske har ni hört han före­lä­sa för Skånekretsen eller läst artik­lar av honom i Trädgårdsamatören eller Natur och Trädgård.

Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ finns att köpa hos Jelitto.

Årets löklista 2019

Balkansippa (Anemone blanda). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt hela 78 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 25 september.

Då kom­mer dess­utom Eric Wahlsteen dit och berät­tar om lökväxter.

 1. Allium cari­na­tum ssp. pul­chel­lum, rosa dropp­lök, 40 cm, juni–juli, 5 st./20:-
 2. Allium ’Party Balloons’, 2–3 täta blå­li­la bollar/lök, 60 cm, juni–juli, 1 st./30:-
 3. Allium ’Ostara’, mörkt vio­lett, 35 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 4. Allium ’Purple Rain’, vio­lett, mkt odlingsvärd, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 5. Allium ’Ping Pong’, vit, 50 cm, juni–juli, 5 st./15:-
 6. Anemone blan­da ’Blue Shades’, blå, 10 cm, april–maj, 20 st./10:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Blue Eyes’, vit­sip­pa m. blått öga, 15 cm, mars–maj, 1 st./20:-
 8. Bellevalia para­doxa ’Green Pearl’, grön­vit sorg­hy­a­cint, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 9. Camassia qua­mash ’Orion’, mörkt blå stjärn­hy­a­cint, 30 cm, maj–juni, 5 st./10:-
 10. Chionodoxa luci­li­ae ’Alba’, vit vår­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 11. Corydalis cava, hål­nun­neört, vit till pur­pur, 25 cm, mars–april, 1 st./10:-
 12. Colchicum ’Harlekijn’, vio­lett tid­lö­sa m. vita top­par, 15 cm, sep–okt, 1 st./45:-
 13. Crocus ligusticus, ljus­blå, 10 cm, sep–okt, 5 st./20:-
 14. Crocus chry­sant­hus ’Miss Vain’, vit, 10 cm, mars, 10 st./10:-
 15. Crocus chry­sant­hus ’Herald’, svagt gul & pur­pur, 10 cm, mars, 5 st./15:-
 16. Crocus etruscus ’Zwanenburg’, vio­lett­blå, mörk ådring, 10 cm, mars, 10 st./15:-
 17. Crocus korol­kowii ’Golden Nugget’, gul, mörk utsi­da, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 18. Crocus sie­be­ri ’Firefly’, blå­vi­o­lett, 10 cm, feb–mars, 10 st./10:-
 19. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, flera fär­ger, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 20. Crocus ver­nus ’Grand Maître’, laven­del­blå vårkro­kus, 10 cm, 5 st./10:-
 21. Cyclamen coum ’Pewter Leaf’, sil­ver­blad, rosa, 10 cm, jan–mars, 1 st./20:-
 22. Eranthis hye­ma­lis ’Schwefelglanz’, apri­ko­sfärg, 5 cm, feb–mars, 1 st./30:-
 23. Erythronium cali­for­nicum ’White Beauty’, cre­me­vit, 25 cm, mars–april, 3 st./25:-
 24. Fritillaria bucha­ri­ca, vit horn­lil­ja m. grönt, 25 cm, mars–april, 1 st./50:-
 25. Fritillaria her­mo­nis ssp. amana, brun­gul klock­lil­ja, 25, april, 3 st./25:-
 26. Fritillaria impe­ri­a­lis ’Early Magic’, ljust gul kej­sar­kro­na, 80 cm, mars–april, 1 st./40:-
 27. Fritillaria ’Beethoven’ Rascal-seri­en, oran­geröd, 70 cm, april–maj, 1 st./25:-
 28. Fritillaria mele­a­gris, röd & vit blan­dat, 20 cm, april–maj, 10 st./10:-
 29. Galanthus ’Jaquenetta’, dub­bel snö­drop­pe, 15 cm, jan–feb, 1  st./40:-
 30. Galanthus ’Benjamin Britten’, enkel, stort, grönt märke, 15 cm, feb–mars, 1 st./50:- – LEVERERADES EJ!
 31. Hyacinthoides his­pa­ni­ca ’White Triumphator’, vit, 30 cm, maj–juni, 5 st./20:-
 32. Hyacinthus ori­en­ta­lis ’Woodstock’, mörkt röd, 15 cm, april, 3 st./15:-
 33. Iris reticu­la­ta ’Happiness’, gul, 15 cm, mars, 3 st./35:-
 34. Iris reticu­la­ta ’Sea Breeze’, fler­fär­gad, 15 cm, mars, 3 st./30:-
 35. Iris ensa­ta ’Rose Queen’, rosa, 60 cm, juni–juli, 3 st./50:-
 36. Iris auche­ri, blå, 30 cm, apr-maj, 1 st./15:-
 37. Iris hoo­gi­a­na, blå, gult skägg, 45 cm, maj, 1 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 38. Iris (Sibirica-grup­pen) ’Silver Edge’, blå m vit kant, 50 cm, maj, 3 st./35:-
 39. Lilium ’Nightrider’, svart, 75 cm, juli–aug, 1 st./15:-
 40. Lilium ’Sweet Surrender’, creme m. röda pric­kar, 80 cm, juni–juli, 1 st./15:-
 41. Muscari macrocar­pum ’Golden Fragrance’, gul m. blå topp, 20 cm, 3 st./20:-
 42. Muscari ’Pink Sunrise’, rosa, 15 cm, mars–april, 3 st./25:-
 43. Muscari ’Mountain Lady’, ljus­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10 :-
 44. Muscari neg­lectum, mörk­blå m. vit topp, 15 cm, mars–april, 5 st./10:-
 45. Narcissus ’Mrs Iwasa Masako’, storkro­nig, vit­gul trum­pet, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 46. Narcissus ’Frosty Snow’, storkro­nig, vit, svagt gul trum­pet, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 47. Narcissus ’Ringtone’, små­kro­nig, vit­gul trum­pet, röd kant, 30 cm, mars–april, 5 st./20:-
 48. Narcissus ’Calgary’, fylldblom­mig, vit, dub­bel fluff, 30 cm, april–maj, 5 st./20:-
 49. Narcissus ’Ice Wings’ (Triandrus), rent vit, ele­gant, 25 cm, april–maj, 3 st./15:-
 50. Narcissus ’Surfside’ (Cyclamineus), vit­gul trum­pet, 25 cm, mars–april, 3 st./15:-
 51. Narcissus ’More and More’ (Jonquilla), knall­gul, 20 cm, april–maj, 5 st./15:-
 52. Narcissus ’Silver Smiles’ (Jonquilla), vit, svagt gul trum­pet, 35 cm, april–maj, 5 st./20:-
 53. Narcissus ’Sweetness’ (Jonquilla), klar­gul, ele­gant, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 54. Narcissus ’Falconet’ (Tazetta), gulo­ran­ge krona, 40 cm, mars–april, 5 st./10:-
 55. Narcissus ’Actaea’ (Poeticus), vit­gul krona m. röd kant, 60 cm april–maj, 5 st./20:-
 56. Narcissus ’White Petticoat’ (Bulbocodium), vit, 15 cm, feb–mars, 3 st./15:-
 57. Narcissus ’Golden Bells’ (Bulbocodium), gul, 20 cm, feb–mars, 5 st./10:-
 58. Narcissus ’Lemon Beauty’, vit­gul, fli­kig krona, 30 cm, april, 5 st./20:-
 59. Nectaroscordum sicu­lum ssp. bul­ga­ricum, pur­pur­grön, 80 cm, maj–juni, 5 st./15:-
 60. Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’, vit, 40 cm, juni–juli, 3 st./25:-
 61. Oxalis ade­nop­hyl­la, san­dox­a­lis, rosa & vit, 10 cm, maj–juli, 5 st./15:-
 62. Scilla hya­cint­ho­i­des ’Blue Arrow’, 60 cm, april–juni, 1 st./20:-
 63. Scilla bifo­lia, blå, 10 cm, feb–mars, 10 st./15:-
 64. Scilla mischt­schen­ko­a­na, pors­lins­blå, per­sisk blå­stjär­na, 10 cm, feb–mars, 5 st./15:-
 65. Tulipa clu­si­a­na ’Peppermintstick’, röd & vit, 25 cm, april–maj, 5 st./15:-
 66. Tulipa whit­tal­lii, oran­ge-grön-brons smyr­na­tul­pan, 25 cm, april, 5 st./20:-
 67. Tulipa cre­ti­ca ’Hilde’, rosa, 15cm, mars–april, 3 st./25:- – LEVERERADES EJ!
 68. Tulipa orp­hani­dea ’Flava’, gulo­ran­ge, 20 cm, april, 5 st./15:-
 69. Tulipa ’Bestseller’, tidig enkel, per­si­ko­ro­sa, 30 cm, april, 5 st./15:- – LEVERERADES EJ!
 70. Tulipa ’Silver Cloud’, vit & svagt rosa, 40 cm, 3 st./15:-
 71. Tulipa ’Paul Scherer’, mör­kast av alla, 50 cm, maj, 5 st./15:-
 72. Tulipa ’Opportunity’, inten­sivt röd, 40 cm, april–maj, 5 st./15:-
 73. Tulipa ’Muscadet’, gul, blom­mar länge, maj, 5 st./10:-
 74. Tulipa ’Ballerina’, lil­je­blom­man­de gul­röd, 40 cm, maj, 5 st./15:-
 75. Tulipa ’Whispering Dream’, lil­je­blom­man­de, vit, rosa topp, 50 cm, 5 st./20:-
 76. Tulipa ’Budlight’, lil­je­blom­man­de, gul­vit, dof­tan­de, 40 cm, april–maj, 5 st./20:-
 77. Tulipa ’Groenland’, grön­ban­dad, rosa­vit, 30 cm, april–maj, 5 st./15:-
 78. Tulipa ’La Belle Epoque’, fylld, apri­kos­ro­sa, 30 cm, april–maj, 5 st./25:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som i fjol. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 25 sep­tem­ber 2019 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.