Helleborusfestival i Danmark 21 mars 2015

Julros (Helleborus). Foto: Dan Abelin.

Läs ett repor­tage från resan i med­lems­bla­det hös­ten 2015:
https://issuu.com/skanekretsen/docs/medlemsbladhost15

Dags att hälsa vårens ankomst med en helleborusfestival!

21 mars 2015 reser vi till Gartneriet Spiren, som lig­ger i syd­väst­ra Själland, och är med på gart­neri­ets hel­le­bo­rus­fes­ti­val 2015.
I gart­neri­et finns det myc­ket, myc­ket mer än jul­ro­sor att titta på. Gå in på www.gartnerietspiren.dk och bara njut … Och sen kan du anmä­la dig till resan!
Naturligtvis ska vi även äta något gott på en restau­rang i när­he­ten. Bussen avgår från Alnarp lör­dag 21 mars 2015 kloc­kan 8.30 och vi är hemma igen cirka kloc­kan 18.
Resans pris är 600 kro­nor. Betala till bank­gi­ro 354‑7114. Glöm inte att ange res­mål och ditt namn! Anmäl dig till gunbbengtsson@gmail.com
Sista anmäl­nings- och betal­nings­dag är 2 mars 2015.
Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.