Alla inlägg taggade med: Hepatica nobilis 'Tällberg'

Hepatica nobilis 'Tällberg'. Foto: Annica Alvén.

Lucka 10 – Hepatica nobilis ’Tällberg’

Dagens dubb­la blå­sip­pa kom­mer från Trädgårdsamatörernas nya webb­re­dak­tör Annica Alvén (läs mer om henne i senas­te num­ret av TrädgårdsAmatören): Jag är säkert inte ensam om att ha plan­tor i min träd­gård som gör att man varje gång man pas­se­rar just den väx­ten, tän­ker på en spe­ci­fik träd­gård­s­ama­tör eller träd­gårds­re­sa. Ett exem­pel på en sådan favo­rit­växt i min träd­gård är Hepatica nobi­lis ’Tällberg’. På våren står den där och krå­mar sig med sitt fyll­da, ljusa ”öga” och påmin­ner mig om min goda vän Rotraut som en gång gav mig plan­tan i pre­sent. Inte blir den sämre av att den är lika lättod­lad som vil­ken annan Hepatica nobi­lis som helst. Allt den begär är en hyf­sat väl­drä­ne­rad och humus­rik jord som inte blir allt­för torr under till­växt­pe­ri­o­den. Annica Alvén www.tradgardsamatorerna.nu www.facebook.com/tradgardsamatorerna instagram.com/tradgardsamatorerna Läs mer om blå­sip­por: linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/hepat/hepanob.html www.telegraph.co.uk/gardening/howtogrow/3297793/How-to-grow-hepaticas.html