Alla inlägg taggade med: Heracleum sphondylium

Heracleum sphondylium 'Pink Cloud'. Foto: Eric Wahlsteen.

Lucka 13 – björnloka

Luciadagens lucka kom­mer från land­skaps­in­gen­jö­ren Eric Wahlsteen i Norrvidinge: Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ blev något av årets perenn hos oss 2020. Den är ståt­lig, kraft­full och sam­ti­digt gra­cil! Något av en mus­ku­lös balett­dan­sös med all tänk­bar ele­gans. Den blir över två meter hög med en bladro­sett på över en meter i bredd och blom­mar under hög­som­ma­ren. På bild ett och två fram­trä­der den till­sam­mans med rosen ’Menja’ och på bild tre och fyra med Artemisia lacti­flo­ra ’Guizhou’. Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ kan köpas som frö hos Jelitto Staudensamen och om man sår den tidigt på våren eller under vin­tern kom­mer den att blom­ma samma år. Detta växt­por­trätt kom­mer från Eric Wahlsteen som under tio arbe­ta­de som lära­re på SLU i Alnarp. Han har dri­vit plant­sko­la och nu arbe­tar han som naturmil­jö­kon­sult på Calluna AB. Kanske har ni hört han före­lä­sa för Skånekretsen eller läst artik­lar av honom i Trädgårdsamatören eller Natur och Trädgård. Heracleum sphon­dy­li­um ’Pink Cloud’ finns att köpa hos Jelitto.